Hoppa till innehåll

OBOS-projekt på topp 10 i Prognoscentrets kundnöjdhetsmätning för 2021 – koncernen får också placeringar för bästa personal

Den 11 februari presenterade Prognoscentret resultatet från sin årliga branschmätning i kundnöjdhet. I branschmätningen för 2021 hamnar OBOS bostadsprojekt Brf Utsikten på en delad sjundeplats i kategorin ”Nöjdast kunder projektbyggda bostäder”, med ett NKI på 86. Både OBOS och SmålandsVillan tar dessutom hem delade förstaplatser i faktorn ”Personal”.

Publicerad:
fredag 11 februari 2022

- Vi strävar alltid efter att ha nöjda kunder så det här är naturligtvis ett väldigt fint erkännande. Det hade inte varit möjligt utan alla våra medarbetare som gjort sitt yttersta för att kunderna ska få kunna flytta in i kvalitetsbostäder som möter deras förväntningar, säger Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem.

OBOS Kärnhems projekt Brf Utsikten består av totalt 36 lägenheter fördelade i tre flerfamiljshus. Lägenheternas storlekar varierar från 2–4 rum och kök och från 55–85 kvm. Projektet hade inflyttning i oktober 2021 och precis som i alla projekt från OBOS har kundundersökningar skickats ut efteråt för att mäta kundernas nöjdhet i projektet.

Totalt har OBOS fått in 43 besvarade kundundersökningar för Brf Utsikten och för varje besvarad enkät har OBOS skänkt 100 kronor till stiftelsen Min stora dag, vars syfte är att bidra till att barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får uppleva en glädjefylld dag i vardagen.

- Att få in en hög andel besvarade enkäter är viktigt för att ge oss bra underlag för vårt arbete framåt för nöjda kunder. När vi samtidigt kan bidra till att barn får sina önskningar uppfyllda för en dag är det ett bra exempel på dubbelt värdeskapande, säger Hanna Ekfäldt, kundansvarig på OBOS Kärnhem.

Projektet Brf Utsikten har fått ett NKI på 86 och i och med det fina indexvärdet delar projektet en sjundeplacering i kategorin ”Nöjdast kunder projektbyggda bostäder”, tillsammans med fyra andra företag. Hanna menar på att bland annat kontinuerlig kundinformation från köp till inflyttning ligger bakom resultatet.

- Vi har tillsammans med våra entreprenörer arbetat hårt för att säkerställa att kunderna har känt sig delaktiga i hela boköpsresan. Även om vissa av träffarna har fått ske digitalt så har vi aldrig ställt in någonting, utan anpassat det efter rådande situation. Det ligger mycket jobb bakom men det är också det som gör att vi når ett fint resultat. Vi är även otroligt tacksamma för att vi har haft engagerade köpare som gjort detta tillsammans med oss, säger Hanna Ekfäldt.

Brf Utsikten är byggt i Haninges nya stadsdel Vega, som sedan 2012 har utvecklats och kommer att inrymma totalt cirka 3 500 bostäder. Här har OBOS sedan tidigare byggt ett flertal projekt, och man planerar framåt för ytterligare byggnation i det kommande projektet Brf Vega Garden.

Förutom en delad sjundeplats i kategorin "Nöjdast kunder projektbyggda bostäder" tog OBOS Kärnhem genom sitt projekt Brf Utsikten också hem en delad förstaplats i faktorn ”Personal” tillsammans med Peab och Magnolia i kategorin Bostadsutvecklare. Även SmålandsVillan som också ingår i OBOS-koncernen tog hem en delad förstaplats i faktorn ”Personal” tillsammans med Rörvikshus och Bra Hus i kategorin Småhusleverantörer.

För mer information

Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem
Tel: 0470-79 98 95
malin.svensson@oboskarnhem.se

Ulrika Liiv, Kommunikationschef OBOS i Sverige
Tel: 010-434 17 82
ulrika.liiv@obos.se

Om Prognocentrets branschmätning

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 13 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2021. Undersökningen omfattar cirka 65 företag. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet.

För mer information om Prognoscentret: www.prognoscentret.se

Relaterade

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.