Hoppa till innehåll

OBOS BBL: Kraftig ökning av bostadsbyggandet under första kvartalet 2022

- Vi har nu ett rekordhögt bostadsbyggande, trots utmaningar med långa tillståndsprocesser i en del kommuner. Bostadsbyggandet är först och främst viktigt för att möta efterfrågan på bostäder och säkerställa en balanserad bostadsmarknad, men det bidrar också till att hålla aktiviteten och sysselsättningen uppe. Vi har ambitioner att starta många projekt i år trots turbulenta tider, men för att vi ska lyckas med detta behöver takten öka i kommunernas detaljplane- och bygglovsprocesser, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Publicerad:
onsdag 11 maj 2022
  • Resultat före skatt uppgick till 674 (650) MNOK under första kvartalet.
  • OBOS sålde 1 089 (1 132) bostäder netto, varav 456 (518) i Sverige.
  • Produktionsstart av 1 170 (895) bostäder, en ökning med 23,5 procent jämfört med första kvartalet 2021.
  • 6 108 (5 128) bostäder under produktion vid utgången av första kvartalet (netto), varav 2 557 (1 805) i Sverige.
  • Medräknat alla projekt som OBOS utvecklar med partners, inklusive hälftenägda Solon Eiendom, var över 7 500 bostäder under uppförande.
  • Stark balansräkning möjliggör fortsatt hög aktivitetstakt även under osäkrare tider.

 

Rapporten för första kvartalet 2022 finns i sin helhet här.

 

- Vi har nu ett rekordhögt bostadsbyggande, trots utmaningar med långa tillståndsprocesser i en del kommuner. Bostadsbyggandet är först och främst viktigt för att möta efterfrågan på bostäder och säkerställa en balanserad bostadsmarknad, men det bidrar också till att hålla aktiviteten och sysselsättningen uppe. Vi har ambitioner att starta många projekt i år trots turbulenta tider, men för att vi ska lyckas med detta behöver takten öka i kommunernas detaljplane- och bygglovsprocesser, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Osäkerhet på marknaden

Rysslands angrepp på Ukraina kommer sannolikt att påverka byggbranschen på lång sikt där såväl Ryssland, Vitryssland som Ukraina varit viktiga länder i leverantörskedjan, särskilt vad gäller stål- och träprodukter. Kriget har också fått energipriserna i Europa att skjuta i höjden, vilket inte bara påverkar de boende med högre elräkningar utan också nyproduktions-kostnader som stiger för betong och andra energikrävande råvaror.

- Detta skapar osäkerhet och utmaningar i hela byggbranschen, främst kopplat till uppstart av nya projekt. Vi har under första kvartalet ägnat mycket tid åt att kartlägga leverantörskedjorna i vår egen produktion och tillsammans med våra entreprenörer, säkerställa bra rutiner för sanktionsuppföljning och kontinuerligt följa upp kontrollen över materialförsörjningen för att kunna starta i gång projekt, kommenterar Daniel Kjørberg Siraj.

Fokus på att upprätthålla hög aktivitet

En förväntning om en avmattning i bostadsprisutvecklingen och en kraftig kostnadsökning framöver kan sätta en stark press på marginalerna i byggbranschen.

Siraj påpekar att styrelsen för OBOS har beslutat att prioritera att byggaktiviteten ska bibehållas, även om det innebär en något lägre marginalnivå än tidigare år, givet att det kan ske till en acceptabel marknads- och genomföranderisk.

- Pengar som vi tjänat in under goda år måste satsas på byggande även under sämre år om OBOS ska kunna uppfylla sitt syfte att ge sina medlemmar ett bra bostäder över tid, säger Siraj.

OBOS bokförda egna kapital uppgick till 33 674 MNOK, medan det värdejusterade egna kapitalet uppgick till 53 019 MNOK.

- Vår starka balansräkning tillsammans med en bra likviditetsportfölj ger robusthet och handlingsfrihet att bygga och investera även i osäkra tider, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Märkbart ökad efterfrågan på OBOS Deläga och OBOS Bostart

I februari aviserade OBOS en kraftig upptrappning av satsningen på boköpsmodellerna OBOS Deläga och OBOS Bostart. OBOS Deläga finns både i Sverige och Norge. Under de kommande fem åren kommer OBOS att erbjuda sina medlemmar minst 8 500 lägenheter med nya boköpsmodeller. I Stor-Oslo kommer 70 procent av de bostäder som OBOS bygger att erbjudas med dessa modeller. I Sverige växlar OBOS upp takten där fler bostäder erbjuds genom OBOS Deläga med särskilt fokus på storstadsområden.

Av alla sålda nya bostäder detta kvartal såldes 155 bostäder med boköpsmodellerna och medlemmarna har erbjudits 272 fler bostäder med sådana modeller under kvartalet.

- Efter att vi ökade utbudet som erbjuds med boköpsmodeller i slutet av februari ser vi ett ökande intresse för både OBOS Deläga och OBOS Bostart och vi tror att dessa modeller täcker ett viktigt behov på marknaden, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Enligt Daniel Kjørberg Siraj kan en person med 600 000 norska kronor i årslön idag enbart köpa fyra av 100 nya bostäder i Oslo, även med en halv miljon i sparat eget kapital. Med OBOS Deläga kommer samma person att kunna köpa 51 av 100 bostäder. I Sverige råder liknande utmaningar med höga trösklar på bostadsmarknaden. Enligt OBOS Lärarindex kunde endast 15 procent av bostadsrätterna som såldes i Storstockholm hösten 2021 köpas av en grundskollärare med en genomsnittlig månadslön på 37 250 svenska kronor.

 

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, Koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Thomas Skjennald, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
+47 926 86 100

Relaterade

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.