Hoppa till innehåll

OBOS och Nordr förvärvar 640 bostäder i Vellinge

OBOS och Nord förvärvar sammanlagt 640 byggrätter i Vellinge kommun i Skåne för utveckling av olika bostadstyper med olika upplåtelseformer. I affären förvärvar OBOS och Nordr 320 byggrätter vardera i vad som blir startskottet för utvecklingen av Vellinge Parkby.

Publicerad:
måndag 14 juni 2021

Det förvärvade markområdet ligger i Eskilstorp, nordöstra Vellinge, i anknytning till Asklunda och Olsgården. På platsen finns sedan tidigare en park och genom sitt läge och goda kommunikationer har området goda förutsättningar att bli en lugn småstadsoas med storstadspulsen inom nära räckhåll och Turning Torso i Malmö i blickfånget.
- Markförvärvet i Vellinge passar OBOS väldigt väl och kommer i framtiden bli en viktig del i vår expansion i Sydsverige. Här kommer vi utveckla en attraktiv trädgårdsstad från grunden med blandad bebyggelse med både småhus, radhus och flerfamiljshus, säger Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.

Området, som idag kallas Vellinge Parkby, ska ges varierande karaktär i bebyggelse, gaturum och de offentliga platserna. Kring mitten, områdets hjärta, kommer det att finnas en stor och grönskande park och ett park- och rekreationsstråk som knyter ihop den västra delen med den östra. Ovanför parken i norr är det planerat för både skola, förskola och en idrottshall. Gång- och cykelstråk finns för att underlätta gång och cykel på ett tryggt och säkert sätt. Vellinge Parkby ligger nära Vellinge centrum och storstadspuls med 10 min bilresa till Hyllie, 15 minuter till centrala Malmö, 20–25 min Kastrup och ca 40 min till Köpenhamn. Därtill har Norra Vellinge goda kommunikationer med tåg via den nya pågatågstationen utmed Trelleborgsbanan och goda bussförbindelser.
- Vellinge är en intressant och dynamisk kommun med framåtlutad syn på framtiden. Det känns väldigt rätt att bygga vår fortsatta expansion i södra Sverige med den här typen av projekt i samarbete med OBOS, säger Leif Danielsson, VD Nordr Sverige.

Nordr och OBOS förvärvar projektet genom ett 50/50-samarbete, där de delar jämt på projektets 640 byggrätter och en totalarea om ca 350 000 kvadratmeter. Förvärvet och tillträdet är villkorat av att planen vinner laga kraft.
- Visionen med trädgårdsstaden kretsar kring gröna värden och livet mellan husen. Med en park som går igenom området och gott om gemensamma mötesplatser vill OBOS tillsammans med Nordr skapa en trivsam och vacker miljö för olika generationer att leva och mötas i, säger Anders Borgkvist, Regionchef på OBOS Sverige.

Vellinge kommun kommer successivt att bebygga området med infrastruktur så snart detaljplanen har vunnit laga kraft. Det finns även planer på en skola, förskola, idrottshall och annan service i området. Utbyggnaden av Vellinge Parkby kommer att pågå under en längre tid och ske i etapper – men inom ramen för en sammanhållen detaljplan.
- Jag ser fram emot att följa utvecklingen av Vellinge Parkby som kommer växa fram över flera år och jag tror verkligen det kommer bli bra för alla, såväl nya som gamla Vellingebor. Jag är övertygad om att det kommer bli attraktiva bostadsområden med sin variation och blandade bebyggelse, sin grönska, sin närhet till centrum, kollektivtrafik, andra delar av kommunen och såklart till andra städer och vidare ut i världen, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

För mer information, kontakta:

Joakim Henriksson, VD OBOS Sverige, 010-434 18 06
Anders Borgkvist, regionchef OBOS Sverige, 010-434 12 01
Leif Danielsson, VD Nordr Sverige, 070-621 76 22
Mårten Othérus, Affärsutvecklingschef, Nordr, 070-260 01 35

Relaterade

OBOS bostäder i Brobyholm – del av världsunikt projekt

I Brobyholm, strax utanför Strängnäs, där OBOS planerar 100 bostäder, kommer det vara möjligt att ansluta hushållets alla digitala enheter och vitvaror och apparater till en och samma app. Dessutom ska enheterna kommunicera med grannarnas – allt för att spara så mycket energi och kostnader som möjligt. Projektet blir ett av de första i världen i sitt slag.
Myresjöhus husmodell Morgondagg.

Myresjöhus starkaste småhusvarumärket

Myresjöhus är det starkaste småhusvarumärket med störst varumärkeskännedom- och styrka (Brand Equity) i Sverige. Detta enligt en färsk undersökning från marknadsanalysföretaget Prognoscentret.