Hoppa till innehåll

OBOS och AF Gruppen deltar i utvecklingen av Skeppsbron i Göteborg

Skeppsbron i Göteborg är ett unikt stadsutvecklingsprojekt intill Göta älv i centrala Göteborg. Visionen är att Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven och återförena staden med vattnet. AF Projektutveckling har nu tecknat ett intentionsavtal med OBOS Nya Hem för att tillsammans genomföra projektet som omfattar omkring 125 bostadsrättslägenheter. Byggstart för kvarteret beräknas ske 2025.

Publicerad:
onsdag 7 juli 2021

Medlemsägda OBOS är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, som i november 2020 aviserade en storsatsning i Sveriges storstäder. Flera stora projekt har redan aviserats i Stockholms- och Malmöregionen.

- Vi är väldigt glada över att tillsammans med AF Projektutveckling vara med i utvecklingen av Skeppsbron vilket blir ett av våra större projekt i Göteborg. Stadens vision för projektet stämmer väl överens med OBOS vision – att uppfylla bostadsdrömmar. På Skeppsbron kommer det att byggas bostäder med stort fokus på levande bottenvåningar och publika gaturum och vi ser fram emot samverkan med staden och övriga byggherrar för att tillföra stora värden till alla göteborgare, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem.

Partnerskapet mellan OBOS Nya Hem och AF Projektutveckling innebär i förlängningen ett joint-venture mellan bolagen för Skeppsbron. AF, OBOS och övriga byggherrar har ingått ett samverkansavtal med Göteborgs Stads utvecklingsbolag Älvstranden. AF Projektutveckling och OBOS kommer att utveckla projektet gemensamt och kommer att kunna erbjuda ca 125 lägenheter i direkt anslutning till Göta älv i centrala Göteborg. Bostäderna kommer att erbjudas till medlemmar i OBOS medlemsprogram. Detaljplanen för Skeppsbron omfattar totalt omkring 450 lägenheter och ca 30 000 kvm kommersiella lokaler för till exempel handel, kontor och hotell.

- I AF utvecklas alla projekt i samverkan med partners i joint venture-avtal. Vi ser fram emot att utveckla Skeppsbron tillsammans med OBOS, som precis som AF Gruppen satsar stort i Sverige. Det är inspirerande att se OBOS växa på den svenska marknaden och vi är tacksamma för att OBOS återigen väljer AF Gruppen som partner, säger Jonas Skingley, VD för AF Projektutveckling.

- Skeppsbron är ett tydligt exempel på våra höga ambitioner i Göteborg. I syfte att sänka trösklarna och göra bostäder på Skeppsbron tillgängliga för fler planerar vi att också erbjuda bostadsrätter genom vår boköpsmodell OBOS Deläga. Skeppsbron, tillsammans med andra längre framskridna projekt i Göteborg, är ett kvitto på våra höga ambitioner i Sveriges storstäder, avslutar Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

I detaljplanen ingår kvarter med i huvudsak sju till åtta våningar för bostäder och verksamheter. Kajen flyttas ut 15–40 meter och pirar och bryggor byggs i Göta älv. Den nya spårvägen på Stora Badhusgatan samt knutpunkten för kollektivtrafiken vid Stenpiren skapar goda kommunikationer till området. Praktiskt innebär samarbetet mellan OBOS Nya Hem och AF Projektutveckling att bolagen ingår ett joint-venture med avsikten att förvärva och utveckla Lott B enligt principerna i markanvisningsavtalet.

Fakta: Projekt Skeppsbron

I augusti 2015 invigdes den nya spårvägen på Skeppsbron. Spårvägen tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, som stod klart i början av 2016, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats. Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts med påbyggnader på Skeppsbrohuset, hotell Riverton och Merkurhuset, och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också bygget av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Byggaktörerna ska utveckla kvarteren på Skeppsbron med 450 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.

För mer information

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem, 073-976 28 42
sofia.ljungdahl@obos.se

Ulrika Liiv, Kommunikationschef, 010-434 17 82
ulrika.liiv@obos.se

Jonas Skingley, VD AF Projektutveckling, 070-979 00 07
jonas.skingley@afgruppen.se

Relaterade

OBOS bostäder i Brobyholm – del av världsunikt projekt

I Brobyholm, strax utanför Strängnäs, där OBOS planerar 100 bostäder, kommer det vara möjligt att ansluta hushållets alla digitala enheter och vitvaror och apparater till en och samma app. Dessutom ska enheterna kommunicera med grannarnas – allt för att spara så mycket energi och kostnader som möjligt. Projektet blir ett av de första i världen i sitt slag.
Myresjöhus husmodell Morgondagg.

Myresjöhus starkaste småhusvarumärket

Myresjöhus är det starkaste småhusvarumärket med störst varumärkeskännedom- och styrka (Brand Equity) i Sverige. Detta enligt en färsk undersökning från marknadsanalysföretaget Prognoscentret.