en kille står med en mobiltelefon i handen

Delegatmöte och årsstämma 2021

Delegatmöte och årsstämma hålls årligen i april och maj.

Delegatmöte – anmälan!

Tidpunkt: 13 april 2021 kl. 17.30
På grund av pandemisituationen kommer årets delegatmöte att hållas som ett digitalt möte. För att delta måste du anmäla dig!

Om du uppfyller kraven nedan kan du anmäla dig till mötet. Anmälningsfrist fredag 9 april kl 15.00.

Skicka anmälan

Val av delegater till årsstämman

OBOS ägs av sina 500 000 medlemmar (andelsägare). Andelsägarna utgör den högsta myndigheten i OBOS med årsstämma.

Andelsägarna är representerade på stämman av delegater. Valet av delegater hålls före årsstämman och gäller fram till nästa val. Reglerna för valet beskrivs i §8 stadgarna.

Vem kan väljas?

OBOS-medlemmar som har betalt årsavgiften för 2020 kan väljas som delegater till årsstämman.

Årsstämma

Tidpunkt: 22 juni 2021 kl. 17.00 (OBS! Nytt datum)
Plats: Oslo Kongressenter*
Anmälan: e-post till generalforsamling@obos.no 

En andelsägare har rätt att ta upp frågor på årsstämman som rapporterats skriftligen till styrelsen senast den 1 april. Frågorna skickas per e-post till age.pettersen@obos.no.

Kallelse och årsredovisning skickas ut i enlighet med stadgarna.

OBOS Representantskap

OBOS Representantskap väljer OBOS styrelse och övervakar att medlemmars intressen tas tillvara i enlighet med lagar och regler. Ansökan till OBOS Representantskap stängdes 7 mars 2021.