OBOS ger tillbaka

Ett tryggt boende handlar om så mycket mer än bara bostaden. OBOS vill bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

Samhällsansvaret och att ge tillbaka till samhället är en viktig och tydlig del av OBOS strategi. OBOS ska utveckla samhällen och städer och ska verka som en ansvarstagande samhällsutvecklare. Därför finns det nu möjlighet att ansökan om bidrag via OBOS ger tillbaka.

Kriterier för stöd

Ansökningen ska:

 • Bidra till att barn och ungdomar får en trygg och meningsfull fritidsaktivitet.
 • Bidra till en bättre boende- och uppväxtmiljö.
 • Genereras av verksamheter som leds av frivilliga insatser/ideella föreningar
 • Primärt komma från områden eller projekt där OBOS är eller har varit verksamma.
 • Bidra till att synliggöra OBOS i ett positivt sammanhang.
 • OBOS ger tillbaka behandlar inte ansökningar från:
  - Verksamheter som nyttjar droger, alkohol eller doping.
  - Verksamheter som agerar kränkande eller bryter mot lagar och regler.
 • Stödet ska inte gå till drift. Stödet utgår inte heller för resor eller elitsatsningar. 
 • I programmet OBOS ger tillbaka ingår inga former av gåvor baserat på OBOS och dess dotterbolags ordinarie erbjudande, vare sig färdiga byggnader eller material.

Kriterierna bör vara uppfyllda, helt eller delvis och ska ses som regler för utbetalning av stöd.

Ansökningstider

Fyra ansökningstider per år

 • 28:e februari
 • 31:e maj
 • 31:e augusti
 • 30:e november

 

OBOS ger tillbaka tillfälligt pausat

På grund av Corona-viruset så har vi beslutat att inte ta emot nya ansökningar tills vidare. Sidan kommer att uppdateras med ny information när situationen har normaliserat sig.

OBOS gav tillbaka nytt aktivitetsområde i Vrigstad

OBOS gav tillbaka nytt aktivitetsområde i Vrigstad

Samhällsinsatser, gärna på orter där vi har arbetskraft eller bostadsprojekt, är en central del i sponsringsprogrammet OBOS ger tillbaka, som under 2019 bland annat har bidragit till ett helt nytt aktivitetsområde vid Tallåsens idrottsplats i Vrigstad.

Läs om det nya aktivitetsområdet