OBOS Kärnhem

Sedan starten 2003 har OBOS Kärnhem levererat mer än 1300 bostäder till nöjda kunder runt om i Sverige. Företaget inriktar sig framför allt på nyproduktion av prisvärda bostäder med helhetstänkande och god design.

Nyckelfärdiga bostadsområden

OBOS Kärnhem skapar alltid helt nyckelfärdiga bostadsområden där även den yttre miljön färdigställs i sin helhet. Allt för att de boende skall känna stolthet, inte bara för sin bostad, utan också för området. OBOS Kärnhem tar ansvar för hela processen från råmark, detaljplanläggning, utveckling, försäljning, projektledning till en nyckelfärdig bostad och ett nyckelfärdigt område till slutkonsumenten.

OBOS Kärnhem arbetar med allt från mindre projekt till större stadsutvecklingsprojekt, både avseende grupphus och flerbostadshus. OBOS Kärnhem, med huvudkontor i Växjö, har sedan starten 2003 vuxit kraftigt och finns idag på 15 tillväxtorter från Uppsala till Malmö.

Alla bostäder som byggs av OBOS Kärnhem marknadsförs som OBOS och finns publicerade här på obos.se. 

Illustration av en tjej på medlemsservice som pratar i telefon

Är det något du undrar över?

Vi svarar gärna på dina frågor!