en innergård med en lekplats och en uteplats

OBOS Kärnhem

Välkommen till projektutvecklingsföretaget OBOS Kärnhem, ett systerbolag till OBOS Sverige AB. Sedan starten 2003 har OBOS Kärnhem levererat mer än 1300 bostäder till nöjda kunder runt om i Sverige. Företaget inriktar sig framför allt på nyproduktion av prisvärda bostäder med helhetstänkande och god design.

Nyckelfärdiga bostadsområden
OBOS Kärnhem skapar alltid helt nyckelfärdiga bostadsområden där även den yttre miljön färdigställs i sin helhet. Allt för att de boende skall känna stolthet, inte bara för sin bostad, utan också för området. OBOS Kärnhem tar ansvar för hela processen från råmark, detaljplanläggning, utveckling, försäljning, projektledning till en nyckelfärdig bostad och ett nyckelfärdigt område till slutkonsumenten.

OBOS Kärnhem arbetar med allt från mindre projekt till större stadsutvecklingsprojekt, både avseende grupphus och flerbostadshus. OBOS Kärnhem, med huvudkontor i Växjö, har sedan starten 2003 vuxit kraftigt och finns idag på 15 tillväxtorter från Uppsala till Malmö.

Företaget verkar på den svenska marknaden och ingår i OBOS-gruppen, men rapporterar direkt till OBOS i Norge.