En kille står på en OBOS fabrik i skyddskläder

Trähusskola i Vrigstad den 9 september!

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet sedan hösten 2018 en Trähusskola, en kunskapshöjande skola för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län.

Den 9 september är det dags för del 4 i Trähusskolan, och denna gång har turen kommit till Vrigstad, där OBOS och dotterbolaget SmålandsVillan har sin volymhusfabrik.

Fokus volymproduktion
Eftermiddagen den 9 september fokuserar på volymhusproduktion i trä, vad krävs för att möta framtidens krav och hur svarar produktionen upp till krav som trähusskolan tidigare lyft fram inom risk (tänk brand, vatten, egendomsskydd), miljö (tänk klimatpåverkan och boendemiljö) och ekonomi (hur fördelaktigt blir det för de som köper bostaden).

När: Den 9 september, klockan 12.00 - 15.00.
Var: Vrigstad Värdshus
Anmälan: Anmäl dig här!
Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som är arkitekt, bygglovshandläggare eller politiker som arbetar med upphandling att lära dig mer om volymproduktion i trä utifrån ekonomiska, sociala, miljömässiga värden. 


 
Det finns plats för 60 deltagare och dagen startar med lunch för att sedan avslutas med studiebesök i SmålandsVillans produktion. Studiebesöket tar högst 20 personer vilket innebär att de är de 20 första som anmäler sitt deltagande som ges förtur.

Kontakt
Hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har några funderingar!


Program


12.00 Helena Jonsson, landshövding och Klimatrådets ordförande, hälsar välkomna till Trähusskolan del 4. Därefter berättar Joakim Henriksson, VD på OBOS (där bl a SmålandsVillan ingår), om varför företaget valt att satsa på stort på volymhusproduktion och vart koncernen är på väg.

12.15 - 12.45 Gemensam lunch med korta anföranden

 • Stefan Gustafsson, Sävsjö kommun, ordförande i Höglandets trähusnätverk.
  På Småländska höglandet och i dess närhet finns svensk produktion av monteringsfärdiga trähus. Bara i Sävsjö finns många av dessa tillverkare. Trähusföretagen är viktiga som arbetsgivare men också för att försörja landet med klimatsmarta bostäder.

 • Susanne Rudenstam, kanslichef, Träbyggnadskansliet.
  Träbyggnadskansliet verkar för att modern träbyggnation ska användas i större utsträckning på den svenska byggmarknaden.

 • Hans-Erik Zetterström, Brand- och riskingenjör Länsförsäkringar AB samt företrädare för Svensk Försäkring. 
  Modererade Trähusskolan del 3 med fokus på risk, skydd och försäkring.
 • Tomas Nord, lektor Linköpings universitet.
  Modererade trähusskolan del 2. Kopplar hållbara och cirkulära affärsmodeller och en enkätundersökning om hur aktörer i byggvärdekedjan uppfattar massivträ som byggnadsmaterial.
 • Anders Samuelsson, ordförande stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun.
  Berättar om sina erfarenheter kring Kungsängen i Jönköping och hur politikerna tog ställning till de ekonomiska aspekterna med satsningen på Kungsängen som trähusområde.

13.45 - 14.00 20 personer tar sig till produktionen under ledning av OBOS.

14.00 - 15.00 Visning och rundtur i produktionen.

15.00 Dagen avslutas.

 

Kort om Trähusskolan

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet sedan hösten 2018 en Trähusskola, en kunskapshöjande skola för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län.

Arbetsgruppen består av Träcentrum, Energikontor Norra Småland, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen, TOSITO AB, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, Jönköping University, OBOS, Myresjö hus i samverkan med Träbyggnadskansliet.