En man arbetar på en OBOS fabrik

Rättelse från OBOS: OBOS ska inte säga upp 3500 anställda

Flera norska och svenska nyhetssajter har, som en följd av en intervju i norska tidningen Klassekampen, rapporterat att 3500 jobb är hotade inom OBOS-koncernen. Denna uppgift är tagen ur sitt sammanhang och är felaktigt uppfattad.

Av OBOS totalt 2600 anställda i Norge och Sverige är i dagsläget 100 personer drabbade av de neddragningar koncernen tvingas genomföra till följd av minskad försäljning. Ytterligare medarbetare kan komma att påverkas men i ett absolut worst case omfattas max 200 personer.

- En nedgång av försäljningen sedan coronautbrottet har påverkat vår omsättning och därmed vårt resultat. Men tack vare god soliditet och flera miljarder NOK i fri likviditet kan vi stå emot en vinstnedgång och har en stark grund att stå på för att upprätthålla en fortsatt god verksamhet där vi månar om våra medarbetare och deras arbeten, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Daniel Siraj, koncernchef på OBOS


OBOS budskap i artikeln i Klassekampen var att belysa konsekvenserna av att antalet reducerade byggstarter berör flera aktörer i värdekedjan för bostadsbyggande, där ibland leverantörer av trä, fönster, transport, entreprenörer etc., vilket i sin tur medför att flera tusen arbetstillfällen kan gå förlorade. Detta är en analys som delas av byggbranschen och fackliga parter.

- OBOS är en av ett fåtal aktörer som har möjlighet att stå emot den nedgång som bygg- och bostadsbranschen nu genomgår. Men myndigheterna i både Norge och Sverige måste vidta åtgärder för att säkerställa att bostadsbyggandet i båda länderna hålls uppe och för att säkra sysselsättningen i en industri som bidrar till arbetstillfällen i hela Norge och Sverige, säger Daniel Kjørberg Siraj.
 

Om OBOS

OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo och en av Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. OBOS har 473 386 medlemmar i Norge. Under vintern 2020/2021 kommer medlemsprogrammet lanseras i Sverige. OBOS bedriver verksamhet i Sverige under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. Vid utgången av 2019 hade OBOS 473 386 medlemmar och 2 632 anställda, varav knappt 1 000 anställda i Sverige.

För mer information om OBOS

www.obos.no  Eller läs mer under "Om OBOS" på obos.se


För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
Telefon: +47 908 58 441
Email: aage.pettersen@OBOS.no