ett flygfoto över tårpilen i sollentuna

OBOS förvärvar i Sollentuna

Medlemsägda OBOS har förvärvat en mycket attraktiv byggrätt centralt i Sollentuna kommun.

Kvarteret Tårpilen blir en viktig del i den kommande lanseringen av OBOS Medlemsatsning i Sverige. Projektet i kv. Tårpilen omfattar ca 14 000 kvm ljus BTA/160 bostadsrättslägenheter och ligger i ett attraktivt område i centrala Sollentuna. Detaljplanen vann laga kraft 2017 och OBOS avser att säljstarta projektet under vintern 2021. OBOS kommer att erbjuda köparna attraktiva och miljöcertifierade bostäder med hög kvalitets- och gestaltningsnivå.

Ansvarig för förvärvet är Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem, ett nytt svenskt dotterbolag inriktat mot bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

- Vi ser fram emot att tillföra fina bostäder i en expansiv del av Stockholmsregionen. Från OBOS är vi också glada över en affär där vi redan om några månader kan erbjuda våra kunder och medlemmar möjlighet att köpa bostäder i ett eftertraktat läge i Sollentuna.

Den 30 november lanseras OBOS medlemskap i Sverige och ger alla möjlighet till ett delägarskap i OBOS. Medlemmarna har också förtur på alla OBOS varumärkens bostäder. För de som är intresserade av en bostad från OBOS i Sollentunas mest attraktiva områden gäller det alltså att hänga på låset den 30 november.

- OBOS är unika genom att vara medlemsägda och samtidigt vara mycket affärsmässiga där de med sin starka finansiella ställning agerar långsiktigt, avslutar Sofia Ljungdahl.

Byggrätten är förvärvad av Investerarkollektiv. Förvärvet genomförs som en bolagsaffär och parterna är överens om att inte kommunicera köpeskillingen.

För mer information, kontakta:

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem AB
+46 73 976 28 42

Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef, OBOS Nya Hem AB/OBOS Kärnhem AB
+46 73 024 75 11

Anna-Maria Lingmerth, Marknadschef, OBOS Nya Hem AB/OBOS Kärnhem AB
+46 470 79 98 74