Förenklad illustration av Gasklockan som visar en icke gestaltad volym

OBOS vinner anbudet för Gasklockan i Stockholm

Den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har vunnit markanvisningstävlingen för Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I projektet ryms ca 320 lägenheter, förskola och lokaler för kontor och handel i markplan. Byggstart av projektet beräknas ske 2023 och första inflyttning 2026. OBOS har under det senaste året erhållit ytterligare två markanvisningar på 325 lägenheter på Kolkajen i samma område, vilket innebär att OBOS sammanlagt kommer bygga omkring 650 bostäder i Norra Djurgårdsstaden.

Norska OBOS har nyligen öppnat sitt medlemsprogram i Sverige och har samtidigt offentliggjort sina nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna.

- Gasklockan är unik i flera avseenden och vi är väldigt glada att Stockholm stad ger oss förtroendet att utveckla ett så viktigt landmärke som når 110 meter över havet och blir synligt i hela staden. Gasklockan är en stor markinvestering för OBOS på uppemot 700 miljoner kronor. Tillsammans med lanseringen av medlemsprogrammet i Sverige och vårt nya mål att fördubbla försäljningen av bostäder visar vi att vi menar allvar med vår storstadssatsning, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS har tidigare aviserat flera stora projekt i Stockholmsområdet, bland annat nya markanvisningar vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden och på Årstafältet, samt nyligen ett förvärv av kvarteret Tårpilen i Sollentuna. Efter att Stockholm stad idag har aviserat OBOS som vinnare i markanvisningstävlingen om Gasklocka 3 och 4 får OBOS nu möjlighet att utveckla cirka 320 nya bostäder med tillhörande verksamheter inom den antagna detaljplanen.

- Intresset för att bygga i Norra Djurgårdsstaden är stort, det understryker resultatet från markanvisningstävlingen. Staden fick in fem anbud från etablerade aktörer. OBOS, som tog hem anbudstävlingen, är en stabil och långsiktig aktör med ambition att vara med i utvecklingen av Stockholm, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

Byggstart beräknas ske första kvartalet 2023 och säljstart under 2022. Första inflyttning i Gasklockan uppskattas äga rum 2026.

- Tillsammans med Veidekke Entreprenad har vi utvecklat en gedigen plattform för ett framgångsrikt genomförande. Vi kommer i nära dialog med Stockholm stad utveckla projektets stora potential och bidra till fler bostäder i Stockholm, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt och ett av Stockholm stads utpekade hållbarhetsprofilområden.

-Vi ser oss inte bara som bostadsutvecklare utan också som samhällsutvecklare, och för oss blir det därför viktigt att tillvarata de värden som redan finns i området. Vår ambition är att omkring 20 procent av bostäderna i Gasklockan ska erbjudas till våra medlemmar genom nya boköpsmodeller som sänker trösklarna till drömboendet och gör ett sådant här attraktivt projekt tillgängligt för fler människor, säger Sofia Ljungdahl.

Aviseringen av OBOS som vinnande anbudsgivare följer på OBOS lansering av sitt medlemsprogram i Sverige. Sedan den 30 november är medlemskap i OBOS öppen för svenskar vilket ger förtur till alla nya bostäder som OBOS säljer. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 17 december.

Tillsammans med Stockholm stad inleder nu OBOS arbetet med att mer i detalj planera och genomföra projektet Gasklockan. Inledningsvis kommer detta ske genom ett parallellt uppdrag tillsammans med välrenommerade arkitekter där staden ingår i bedömningen.

- Vi ser fram emot fortsatt bra samarbete, dialog och att med gemensamma krafter förverkliga detta fantastiska projekt avslutar Sofia Ljungdahl.

Foto: Förenklad illustration som visar en icke gestaltad volym. /White arkitekter