OBOS trappar upp: Bästa bostadsförsäljningen sedan 2016

OBOS-koncernen sålde i fjol 3 633 nya bostäder i Norge och Sverige - en ökning med sju procent jämfört med 2019 - vilket är den starkaste bostadsförsäljningen sedan toppåret 2016.

Försäljningen av nya bostäder saktade ner när coronapandemin slog till i mars förra året, men återhämtade sig sedan snabbt. För att hålla igång försäljningen genom pandemin lanserades flera projekt utan den sedvanliga förhandsförsäljningen.
– Det är viktigt för oss att upprätthålla bostadsbyggandet för våra kunder och medlemmar också i tuffa tider då det är många som är i behov av ny bostad. Samtidigt är det viktigt för oss att bidra till att upprätthålla sysselsättningen i den egna verksamheten och hos våra leverantörer i Norge och Sverige, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

För att kunna erbjuda ett brett utbud av olika bostäder och samtidigt reducera risken, samarbetar OBOS med en rad aktörer i utvecklingen av nya bostadsprojekt. Under 2019 ökade OBOS andelen egenproducerade projekt avsevärt för att möta marknadens efterfrågan.

Så gick bostadsbyggandet under 2020

  • OBOS-koncernen påbörjade 3 530 bostäder under 2020, där OBOS andel utgjorde 3 206 bostäder. Detta är en ökning på 16 procent från 2019.
  • 2 992 bostäder färdigställdes, varav OBOS andel utgjorde 2 645 bostäder. En reducering på 22 procent från 2019.
  • Vid utgången av 2020 hade koncernen sammanlagt 5 642 bostäder i produktion. Av dessa är OBOS andel 4 837 bostäder. Detta är en ökning med 13 procent jämfört med utgången av 2019.
  • Korrigerat för partners andel av projekten såldes det under 2020 3 262 bostäder i Norge och Sverige, en ökning på 14 procent jämfört med 2019.
  • Det totala försäljningsvärdet blev nära 15 miljarder norska kronor, varav OBOS andel var närmare 12,9 miljarder. Detta är en ökning i försäljningsvärde på 20 procent från 2019.
  • Norge stod för 58 procent av bostadsförsäljningen brutto (2 104 bostäder), medan 42 procent av bostadsförsäljningen (1 516 bostäder) kom från Sverige.

Stark ökning av byggstarter i Sverige under 2020

Försäljningen inom småhus har varit god under 2020 i alla OBOS Sveriges varumärken Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS. Det i sin tur har bidragit till ökade produktionsvolymer och att OBOS har kunnat genomföra ett stort antal byggstarter. Under 2020 byggstartade OBOS 1 774 bostäder i Sverige, en ökning på 33 procent jämfört med 2019. Vid utgången av 2020 hade OBOS 1 950 bostäder under produktion i Sverige, en ökning på 30 procent jämfört med utgången av 2019.

Många nya projekt under 2021

Genom den svenska storstadssatsningen har OBOS landat flera större markaffärer för flerbostadshus som exempelvis Gasklockan, Bagarmossen, Kolkajen och Tårpilen i Stockholm. Men OBOS har också genomfört flera affärer för att säkerställa mark för småhus, bland annat i Björnö, Sigtuna, Vallentuna och Skeda Udde.
– Utvecklingen har varit mycket bra med tanke på det speciella år vi har lagt bakom oss. Vi investerar nu ytterligare i vår verksamhet och har som mål att passera 6 500 bostadsförsäljningar årligen inom fem år, varav 3 000 i Sverige. Vår långsiktiga strategi för markinvesteringar innebär att vi är redo att bygga på flera platser med särskilt fokus på tillväxt i och runt större städer, samt i tillväxtorter i Norge och Sverige. I november och december enbart gjorde vi markinvesteringar för mer än 3 miljarder norska kronor, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Nya boköpsmodeller

Både i Norge och Sverige kommer OBOS framöver att satsa särskilt på att erbjuda nya bostäder enligt boköpsmodeller som gör att fler människor med regelbunden inkomst kommer in på bostadsmarknaden.

I november 2020 introducerades den norska boköpsmodellen OBOS Deleie som OBOS Deläga i Sverige i samband med att OBOS medlemsprogram lanserades för den svenska marknaden. Boköpsmodellen och erbjudandet väckte stort intresse hos marknaden och blev starkt bidragande till att OBOS nu har fått 4 900 medlemmar i Sverige sedan lanseringen av medlemsprogrammet den 30 november 2020.
– Vi ser att detta fungerar. Det sänker trösklarna in på bostadsmarknaden och ger fler möjlighet till att köpa sin bostad. Vi ökar vår attraktivitet och relevans som medlemsorganisation, säljer fler bostäder och kommer igång snabbare med bostadsbyggandet. Det är en win-win-situation både för oss, medlemmarna och samhället, säger Daniel Kjørberg Siraj.

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, +47 9 138 2777
Ulrika Liiv, kommunikationschef, +46 70 568 00 64