OBOS Sverige utser ny operativ chef för varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan

Jimmy Bäckstrand blir ny operativ chef för varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan - två av de starkaste varumärkena på den svenska småhusmarknaden. Samtidigt slår OBOS Sverige ihop sina affärsstödsfunktioner för projektutveckling och småhustillverkning till en gemensam enhet som kommer att ledas av Patrick Svanström, tidigare operativ chef för Myresjöhus och SmålandsVillan.

- Vi befinner oss precis som alla andra bolag just nu i en omvärldssituation som kräver mer av oss. De förändringar vi gör nu kommer att innebära att vi kan vässa erbjudandet till kunderna ytterligare samtidigt som vi säkerställer att sälj- och projektorganisationerna har rätt support från den interna verksamheten. Organisationen är mogen för detta och vi ser med stor tillförsikt på framtiden, säger Joakim Henriksson, VD OBOS Sverige.

Jimmy Bäckstrand övertar Patrick Svanstöms roll som operativ chef för Styckehus innefattande varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan. Ansvaret för produktutveckling och supporten i affären/säljprocessen för segmenten OBOS Projektutveckling och Styckehus flyttas samtidigt till en gemensam, ny funktion med namnet Produkt- och Affärssupport, som Patrick Svanström blir operativ chef för.

- Det är helt enligt den successionsplan som ingår i vår personalstrategi. Jimmy har en gedigen erfarenhet inom olika roller i organisationen, bland annat som regionchef och affärsutvecklingschef, som har rustat honom väl inför detta nya uppdrag. Samtidigt har Patrick gjort ett gott arbete som operativ chef för Myresjöhus och SmålandsVillan under många år och är helt rätt person att med sin spetskompetens leda vår nya avdelning Produkt- och Affärssupport. Jag vill önska både Jimmy och Patrick stort lycka till i deras nya roller, säger Joakim Henriksson.

Myresjöhus och SmålandsVillan har funnits på den svenska småhusmarknaden sedan 1927 resp. 1997 och har sedan dess levererat bostäder till hundratusentals kunder. Centralt för uppdraget som operativ chef för styckehusverksamheten är att leda och driva varumärkenas utveckling.

- Myresjöhus och SmålandsVillan är två starka småhusvarumärken som jag ser fram emot att få vara med och utveckla ännu mer framåt. Med OBOS storlek och styrka i ryggen och med koncept som ligger helt i tiden, såsom Flyttklart och trygghetserbjudanden genom OBOS-medlemskap har vi alla möjligheter att trygga våra kunder även i en tuffare marknad, säger Jimmy Bäckstrand.

Jimmy Bäckstrand och Patrick Svanström kommer båda att ingå i OBOS Sveriges ledningsgrupp. De tillträder i sina nya roller den 1 september.

För mer information, kontakta:

Joakim Henriksson, VD OBOS Sverige
070-655 88 46
joakim.henriksson@obos.se

Ulrika Liiv, kommunikationschef OBOS i Sverige
070-568 00 64
ulrika.liiv@obos.se

Om OBOS Sverige

Bolaget OBOS Sverige AB utgör tillsammans med bolagen OBOS Kärnhem AB och OBOS Nya Hem AB OBOS-koncernens totala verksamhet i Sverige. Inom OBOS Sverige ryms både villatillverkning och försäljning inom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan, såväl som projektutveckling inom affärsområdet OBOS Projektutveckling under varumärket OBOS. OBOS Sverige har egen tillverkning i sina fabriker i Myresjö och Vrigstad. Huvudkontoret finns i Myresjö. VD för bolaget är Joakim Henriksson.