Anna Svensson affärsutveckling obos

OBOS Sverige tillsätter ny Affärsutvecklingschef – VD:n: ”En mycket lyckad internrekrytering”

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har höga tillväxtambitioner i Sverige, med målet att öka från 1 500 till 3 000 bostäder årligen från år 2026. En viktig byggsten i ökningen är markaffärer och tillgång till byggbar mark – därför genomför bolaget organisationsförändringar med fokus på företagets affärsutveckling. Anna Svensson, Mark- och Bostadsrättschef på OBOS Sverige, är utsedd att leda arbetet i rollen som Affärsutvecklingschef för bolaget och tillträdde sin tjänst i mars 2021.

En viktig byggsten i ökningen är markaffärer och tillgång till byggbar mark – därför genomför bolaget organisationsförändringar med fokus på företagets affärsutveckling. Anna Svensson, Mark- och Bostadsrättschef på OBOS Sverige, är utsedd att leda arbetet i rollen som Affärsutvecklingschef för bolaget och tillträdde sin tjänst i mars 2021.

- Till år 2026 har OBOS ett högt satt mål om att vara den ledande bostadsutvecklaren både i Norge och Sverige och här är tillgång till byggbar mark helt avgörande för att lyckas med den planerade tillväxten. Anna Svensson har en gedigen erfarenhet av Mark- och BRF-ärenden inom bolaget och hennes bakgrund, sakkunskap och kännedom om OBOS Sveriges strategi och affärer gör henne till en spetskompetens för våra framtida satsningar. Det är en mycket lyckad internrekrytering, säger Joakim Henriksson, VD på OBOS Sverige.

- Jag började i bolaget 2006 och har sedan dess haft glädjen att få ta mig an olika utmaningar inom företaget som BRF-projektledare och Bostadsrättschef fram till min nuvarande anställning som Mark- och Bostadsrättschef och Affärsutvecklingschef. Jag har också förmånen att få sitta med som ordförande i OBOS Sveriges Affärsråd. Det är med glädje jag ser fram emot att få fortsätta bidra till OBOS Sveriges framtida utveckling i Sverige, säger Anna Svensson.

 

OBOS Sverige verkar genom varumärket OBOS, som rymmer bolagets projektutvecklingsverksamhet, genom vilket man bygger bostadsprojekt med allt från lägenheter till radhus, kedjehus, parhus och villor i olika upplåtelseformer, såväl som kommersiella fastigheter. Inom OBOS Sveriges verksamhet ryms även småhusförsäljning genom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan. Bolagets markaffärer styrs genom bolaget OBOS Mark AB. Systerbolagen OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem är också viktiga aktörer i OBOS totala satsning i Sverige, och där det sistnämnda har fokus på platsbyggda projekt i storstadsregionerna.

- Tillsammans med våra systerbolag är vi stolta över bredden i vårt erbjudande, där vi bygger i alla boende- och upplåtelseformer över hela Sverige, både i stad och på landsort. Under 2020 levererade OBOS Sverige bostäder till hela 152 av Sveriges 290 kommuner. Genom Myresjöhus och SmålandsVillan satsar vi extra framåt på så kallade Flyttklara hus, och genom vår projektutvecklingsverksamhet är vi offensiva i vår satsning på konceptet Trädgårdsstäder, som i korthet innebär blandade boende- och upplåtelseformer med fokus på livet mellan husen. Att vi nu gör organisationsförändringar med fokus på att optimera våra markaffärer ligger helt i linje med vår strategi framåt, säger Joakim Henriksson.

Anna Svensson tillträdde sin tjänst som Affärsutvecklingschef för OBOS Sverige i mars 2021 och är fortsatt chef för bolagets Mark- och BRF-enhet. I sin nya tjänst kommer hon att ha ett nära samarbete med OBOS Sveriges regionchefer ute på de olika regionerna, såväl som samarbete på tvärs med affärsutvecklingsverksamheten inom systerbolagen OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. I samband med tillträdet av den nya tjänsten tar hon även plats i OBOS Sveriges ledningsgrupp.

OBOS satsning i Sverige
Norska OBOS med över 500 000 medlemmar i Norge öppnade 30 november 2020 sitt medlemsprogram i Sverige och offentliggjorde samtidigt nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna, varav 20 procent ska erbjudas genom alternativa boköpmodeller. Sedan medlemsprogrammet öppnade har ca 6 500 svenska medlemmar anslutit sig.

För mer information, kontakta:

Ulrika Liiv, Kommunikationschef OBOS i Sverige
E-post: ulrika.liiv@obos.se
Tel: 010-434 17 82

Anna Svensson, Affärsutvecklingschef OBOS Sverige
E-post: anna.svensson@obos.se
Tel: 010-434 10 35