Johan Borgholm regionchef Stockholm Obos

OBOS Sverige internrekryterar ny regionchef i Stockholm

OBOS Sverige tillsätter Johan Bergholm, nuvarande projektutvecklingschef, som ny regionchef i Stockholm. I november aviserade medlemsägda OBOS höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna och som regionchef kommer Johan att fortsätta driva arbetet med att stärka projektportföljen i Stockholm. Sara Hägglöv kommer ta över rollen som projektutvecklingschef.

Som regionchef kommer Johan att ha det yttersta ansvaret för OBOS Sveriges tre affärsben OBOS Projektutveckling Bostad och OBOS Projektutveckling Kommersiellt samt varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan för regionen. Han tar över rollen efter Malin Hart Randes.

- Internrekryteringen av Johan är ett ytterligare bevis på att OBOS är en mycket kompetent organisation med många väldigt duktiga personer, men också att det är en arbetsplats där våra medarbetare har en god chans att utvecklas och avancera. Vi vill även tacka Malin för hennes stora insats i regionen. Hon har varit en viktig resurs för vår affär och en mycket uppskattad medarbetare. Vi önskar henne all lycka till, säger Patrick Svanström, Operativ chef för styckehus i OBOS Sverige.

Johan har arbetat på OBOS Sverige sedan oktober 2020 och dessförinnan på Balder och Peab.

- Jag ser fram emot att få kliva upp som regionchef mitt i den ambitiösa tillväxtresa som OBOS är i. Den innebär bland annat stora satsningar i storstadsregionerna och det är såklart en rolig utmaning att få vara med och leda den utvecklingen. Förra året levererade vi bostäder till 152 svenska kommuner, samtidigt som vi tar marknadsandelar med både Myresjöhus och SmålandsVillan. Det är en hög takt och så ska vi fortsätta, säger Johan Bergholm.

Johan tillträder sin roll som regionchef i Stockholm den 3 maj. Liknande positioner innehas också av kollegor inom bolagen OBOS Nya Hem och OBOS Kärnhem, samt på övriga regioner inom OBOS Sverige. Sara Hägglöv, projektutvecklare i OBOS Sverige, tar över som projektutvecklingschef i region Stockholm.

OBOS Sverige verkar genom varumärket OBOS och rymmer bolagets projektutvecklingsverksamhet samt försäljning och tillverkning av småhus genom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan. Systerbolagen OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem är också viktiga aktörer i OBOS totala satsning i Sverige, och där det sistnämnda har fokus på platsbyggda projekt i storstadsregionerna.

OBOS satsning i Sverige
Norska OBOS, med över 500 000 medlemmar i Norge, öppnade 30 november 2020 sitt medlemsprogram i Sverige. OBOS offentliggjorde samtidigt höga tillväxtambitioner i Sverige, med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna, och att 20 procent av bostäderna i framtiden ska erbjudas genom alternativa boköpsmodeller. Sedan medlemsprogrammet öppnade har drygt 7 300 svenska medlemmar anslutit sig.

För mer information, kontakta:

Patrick Svanström, Operativ chef för styckehus i OBOS Sverige
Tel: 010-434 17 95