OBOS storsatsar i Nacka stad – Bygger över 300 bostäder ett stenkast från Nacka Forum

Medlemsägda OBOS, Nordens ledande bostadsutvecklare, offentliggör idag att man ingått avtal om att förvärva projekt Elverkshuset i Nacka kommun. Projektet är ett av de större i Nackas stads pågående omvandling av de centrala delarna.

Förvärvet utgör en del av OBOS tidigare aviserade ambitiösa satsning med en planerad dubblering av bostadsproduktionen i Sverige från dagens 1 500 till 3 000 bostäder per år till 2026, och ökade fokus på storstadsregionerna. I och med förvärvet av Elverkshuset, som är beläget ett stenkast från Nacka Forum och nära den planerade tunnelbanestationen, tar OBOS en viktig roll i utvecklingen av centrala Nacka. En del av bostäderna kommer att säljas genom den nya boköpsmodellen OBOS Deläga, i syfte att sänka trösklarna och öppna dörren till det ägda boendet för fler.

OBOS förvärvar fastigheten av Amasten Fastighets AB med planerat tillträde den 15 april. Fastigheten är belägen i centrala Nacka, söder om Nacka stadshus och nära Nacka Forum. Projektet ingår i Nacka stad - det nya och tätbebyggda området som skapas på västra Sicklaön och som totalt innefattar omkring 14 000 nya bostäder, 10 000 nya arbetsplatser och en ny tunnelbaneförbindelse mellan centrala Stockholm och Nacka. Fastigheten som OBOS har förvärvat omfattas av en detaljplan som följer detaljplaneprogrammet för centrala Nacka, där en urban struktur nu växer fram i området från Järla stationsområde till området närmast Skvaltans trafikplats, med cirka 6 000 bostäder och cirka 7 000 arbetsplatser.

- Utvecklingen av Nacka stad är ett av de större utbyggandsområdena som finns i Storstockholm och vi är väldigt glada över möjligheten att få bidra i ett av de större enskilda projekten i ett centralt och mycket välplacerat läge. Vi ser fram emot att jobba nära Nacka stad och framtida partners i denna dynamiska del av Storstockholm och därigenom bidra till Nackas vision om att skapa en nära och nyskapande del av Stockholmsregionen där det är attraktivt att leva, vistas och verka. Vi sätter spaden i marken redan nästa år och välkomnar våra medlemmar och kunder för inflyttning från 2024 och framåt, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för bolagets storstadssatsning.

OBOS planerar att bygga bostadsrätter i varierande storlekar mellan 1–5 rum och kök. Projektet kommer att utvecklas i etapper och ta fasta på de kvalitéer som utarbetats under detaljplanefasen. Det skall bli spännande att utveckla ett så här stort projekt i centrala Nacka, där vi bidrar med hållbara bostäder ett stenkast från kommande tunnelbanestation säger Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef på OBOS Nya Hem.

- Detta projekt passar OBOS väldigt väl. Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att skapa möjlighet för fler människor att bosätta sig i en mycket attraktiv del av centrala Nacka med närhet till såväl service som kommunikationer och natur. Storleken på projektet ger oss möjlighet att kunna möta flera olika kundsegment och målgrupper och samtidigt uppfylla våra medlemmars bostadsdrömmar. Vi ser också fram emot att sälja en del av lägenheterna genom vår unika boköpsmodell OBOS Deläga som innebär att man exempelvis köper 50% av bostaden och hyr resterande andel av OBOS. Därigenom sänker vi trösklarna och möjliggör för fler att komma in i det ägda boendet, fortsätter Sofia Ljungdahl.

- Vi välkomnar OBOS som ny aktör i kommunen och vi ser fram emot att tillsammans med OBOS utveckla det här attraktiva läget i centrala Nacka, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka.

OBOS har tidigare aviserat flera stora projekt i Stockholmsområdet, bland annat markanvisningar på Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden, på Årstafältet i södra Stockholm samt förvärvet av kvarteret Tårpilen i Sollentuna. I december offentliggjordes att OBOS vunnit markanvisningen på den numera rivna gasklockans plats med nästan 320 nya bostäder.

Fakta om Elverkshuset i Nacka

Antal bostäder: 300–350 stycken
Detaljplan: Lagakraftvunnen 2021-01-11
Byggrättsvolym: Ca 26 100 kvm ljus BTA

Fakta om Centrala Nacka

I Centrala Nacka byggs nu nya kvarter, gator och torg. Här ska det på sikt bli 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadspark, caféer, restauranger, idrott och skolor. De första bostadskvarteren är klara för inflyttning hösten 2021. Arbetet med tunnelbanan har påbörjats och ska vara klar 2030, samtidigt som den nya bussterminalen och en överdäckning över Värmdöleden. Centrala Nacka sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden; Mötesplats Nacka. I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor utvecklas Centrala Nacka till en stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt. Läs mer på Nackas kommuns hemsida

För mer information, kontakta:

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem, 073-976 28 42
Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef OBOS Nya Hem, 073-024 75 11