OBOS stärker sin närvaro i Uppsala och expanderar med nya bostäder

OBOS, en av Nordens ledande bostadsutvecklare, offentliggör idag att man fortsätter etableringen i Uppsala med ett ytterligare förvärv av byggrätter för 34 bostäder i Skölsta.

OBOS har sedan tidigare flera aktiva projekt i Uppsala och var under 2020 verksamma i 152 av Sveriges 290 kommuner. Den medlemsägda bostadsutvecklaren aviserade under hösten 2020 en särskild satsning på storstadsregionerna.
- För OBOS del är detta ytterligare ett steg i att stärka vår position och närvaro i Uppsalaregionen. Förvärvet av området Skölsta är strategiskt, då Uppsala är en viktig marknad för OBOS med sin höga tillväxttakt och närheten till Stockholm, säger Malin Hart Randes, regionchef, OBOS Sverige (bilden nedan).

OBOS har förvärvat de 34 byggrätterna av ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad, som OBOS sedan tidigare har köpt 38 byggrätter av. I den första etappen bygger OBOS 16 villor från varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan, 36 parhusbostäder i bostadsrättsföreningen Brf Talldungen, samt en förskola av OBOS eget koncept Start Learning. Det nya förvärvet av 34 byggrätter innebär att OBOS nu tar sig an den fortsatta utvecklingen av området i etapp 2.
- ALM Småa Bostad har nu förädlat sitt innehav i Skölsta och ser det som en naturlig del av bolagets strategi att sälja de färdiga tomterna. OBOS är aktiva i området sedan tidigare och den bästa utvecklaren för Skölsta, säger Louise Eklund, Affärsområdeschef ALM Småa Bostad.

Skölsta är en tätort nära Uppsalas östra utkant, tidigare främst känt som ett sommarstugeområde, och tilltalar en bred målgrupp.
- Skölsta är det utmärkta området för den som vill vara nära staden, men samtidigt uppleva villaidyllen i en fridfull och naturskön miljö. På OBOS har vi dessutom en bra bredd i vårt produktutbud, vilket innebär att vi bygger i blandade boendeformer och vi vet att det bidrar till ökad trygghet och trivsel, säger Armin Sabouri, Affärsutvecklare på OBOS Sverige.

Utöver Skölsta har OBOS under 2021 gjort flera markförvärv i Bälinge, Fullerö och Gunsta. Avsikten är att långsiktigt och hållbart utveckla Uppsala med drygt 200 bostäder de kommande åren – och att göra det i trädgårdsstadsanda. Detta genom att bygga blandade boendeformer bestående av både villor, bostadsrätter och samhällsfastigheter, och en hög eftertanke kring livet mellan husen. Tillsammans med OBOS övriga förvärv i Rosendal, Ulleåker och Södra Storvreta betyder det att drygt 500 bostäder planeras under 2021-2024.

OBOS satsning i Sverige

Norska OBOS med över 500 000 medlemmar i Norge öppnade 30 november 2020 sitt medlemsprogram i Sverige och offentliggjorde samtidigt nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna, varav 20 procent ska erbjudas genom alternativa boköpmodeller. Sedan medlemsprogrammet öppnade har ca 6 500 svenska medlemmar anslutit sig.

För mer information, kontakta:

Malin Hart Randes, Regionchef, OBOS Sverige
E-post: malin.hartrandes@obos.se
Tel: 010-434 16 19

Armin Sabouri, Affärsutvecklare OBOS Sverige
E-post: armin.sabouri@obos.se
Tel: 010-434 14 14