OBOS i strategiskt samarbete med SBB - fokus på ökat bostadsbyggande och social hållbarhet

OBOS och SBB påbörjar ett strategiskt samarbete som omfattar utveckling av fler attraktiva bostäder för OBOS medlemmar i Sverige och Norge.

SBB säljer sina aktier i Solon Eiendom ASA till ett av OBOS och SBB samägt bolag – Solon Eiendom Holding AS. Samarbetet innebär att OBOS medlemmar får förköpsrätt till Solons över 8 000 framtida bostäder i orter som Viken, Oslo, Stavanger, Kristiansand och Stockholm. Solon Eiendom är en bostadsutvecklare inriktad mot att erbjuda bostäder med hög kvalitet och unik arkitektur.

Ambitionen är att identifiera gemensamma affärsmöjligheter inom social infrastruktur. Samarbetet innebär vidare att OBOS har rätten att utveckla byggrätter med bostadsrättspotential i SBB:s projektportfölj fram till 2028.

- Jag är mycket glad att OBOS och SBB ingår detta strategiska samarbete om utveckling av fina och attraktiva boenden för OBOS-medlemmar i Norge och Sverige. Solon bygger attraktiva bostäder med hög kvalitet och spännande arkitektur och har en duktig ledning. Samarbetet bidrar till att vi uppfyller medlemmarnas önskan om att prioritera våra investeringar i kärnverksamheten i syfte att öka bostadsbyggandet och därmed stärka utbudet till våra medlemmar rejält, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef för OBOS.

Läs mer om samarbetet här: https://newsweb.oslobors.no/message/549877