OBOS rekryterar Marknads- och kommunikationsdirektör till storsatsningarna i Sverige

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Marknads- och kommunikationsenheten i Sverige med Ulrika Sundblad, som kommer att leda det svenska teamet i rollen som Marknads- och kommunikationsdirektör. Hon kommer närmast från Danske Bank och tillträder sin tjänst den 22 mars 2021.

- OBOS står inför många spännande utmaningar under de kommande åren, och vi har både tydliga och ambitiösa mål. För att lyckas med marknads- och kommunikationssatsningen är jag väldigt glad att Ulrika Sundblad har tackat ja till att leda det svenska teamet i rollen som Marknads- och kommunikationsdirektör. Med sig in i OBOS tar hon sin kombinerade erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation från ett flertal olika branscher, säger Kathinka Koch Sommerseth, koncerndirektör för Marknad, kommunikation och samhällsansvar på OBOS.

Ulrika kommer närmast från Danske Bank, där hon har haft rollen som chef för marknadsföring och digital försäljning på den svenska marknaden. Under sina fem år på banken har hon ansvarat för övergången från traditionell till digital marknadsföring, med fokus på tillväxt i den digitala verksamheten där hon också arbetat med Danske Banks varumärke. Hon har också tidigare erfarenhet från både försäkrings-, fastighets- och bilbranschen.

- Det är med stor glädje jag antar utmaningen att vidareutveckla det redan goda arbete som görs i Sverige, säger Ulrika Sundblad. Genom medlemsprogrammet med förmåner och förtur på bostäder för medlemmarna har OBOS verkligen en unik position som är stimulerande att få ta sig an. Här ingår inte minst att säkerställa att vi tar ut synergieffekter över landsgränserna, eftersom OBOS har över 500 000 medlemmar i Norge och Sverige.

Ulrika Sundblads ansvarsområde omfattar samtliga OBOS varumärken i Sverige, det vill säga OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan, via de tre bolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. I och med att Ulrika Sundblad tillträder sin tjänst i OBOS bildas den nya avdelningen för Marknad och Kommunikation i OBOS i Sverige. Ulrika Liiv, som tidigare haft rollen som kommunikations- och hållbarhetschef för OBOS Sverige, utökar nu sitt ansvarsområde till att inkludera samtliga bolag i Sverige. Christian Alehagen blir Chef för Varumärken och Samhällsansvar, som innebär ansvar för arbetet med samtliga varumärken inom OBOS i Sverige och för Samhällsansvar som omfattar arbetet med OBOS ger tillbaka och Sponsrings-/Samarbetsavtal. Anna-Maria Lingmerth, tidigare Marknadschef för OBOS Kärnhem, utökar sitt ansvar till att också omfatta OBOS Nya Hem och OBOS Projektutveckling. Ytterligare två tjänster som kommer att ingå i ledningsgruppen för marknad och kommunikation som har utlysts; Chef för Digitala kanaler/CRM och Marknadschef för OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan.

- Organisationsförändringarna är ett viktigt led i att optimera OBOS satsningar i Sverige, och ligger helt i linje med att vi ska ha en kompetent, affärsdriven organisation för samtliga varumärken, som bidrar till vårt övergripande mål om att öka vår bostadsförsäljning och medlemsbas under de nästkommande fem åren, avslutar Kathinka Koch Sommerseth.

OBOS satsning i Sverige

Norska OBOS med över 500 000 medlemmar i Norge öppnade 30 november 2020 sitt medlemsprogram i Sverige och offentliggjorde samtidigt nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna, varav 20 procent ska erbjudas genom alternativa boköpmodeller. Sedan medlemsprogrammet öppnade har ca 6 500 svenska medlemmar anslutit sig.

För mer information, kontakta:

Kathinka Koch Sommerseth, Koncerndirektör för Marknad, kommunikation och samhällsansvar, OBOS
Tel: 079-771 97 55
E-post: kathinka.koch.sommerseth@obos.no

Ulrika Sundblad, Marknads- och kommunikationsdirektör, OBOS i Sverige
Tel: 070-911 62 20
E-post: ulrika.sundblad@obos.se