OBOS-koncernen genomför varumärkesjustering med syfte att öka tydligheten mot kunderna

Från och med den 22 juni kommer samtliga projekt inom OBOS svenska verksamhet att vara sökbara via obos.se. OBOS Kärnhems webbsida avvecklas, och både OBOS Kärnhems och OBOS Nya Hems projekt publiceras på obos.se tillsammans med OBOS Sveriges bostadsprojekt samt SmålandsVillan och Myresjöhus erbjudande med tomter och flyttklara hus.

Varumärkesjusteringen genomförs för att öka tydligheten mot kunderna, med ett enhetligt uttryck både på webbsida, på byggskyltar och i tryckt och digitalt marknadsmaterial.  

Sammantaget innebär justeringen att den svenska verksamheten går från fyra varumärken (OBOS, OBOS Kärnhem, Myresjöhus och SmålandsVillan), till tre varumärken (OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan). OBOS Kärnhems logotyp kommer att fasas ut och övergå till att använda OBOS-logotypen.  Bolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem med dess respektive kärnverksamheter finns kvar, men verkar alla under varumärket OBOS.  

  • Inom bolaget OBOS Sverige bedrivs dels projektutveckling genom industriellt byggande i trä, dels styckehusförsäljning genom Myresjöhus och SmålandsVillan – primärt på landsbygd, i kransorter och små till medelstora städer. Inom OBOS Sveriges erbjudande ingår också koncept för förskola och LSS-boende.  
  • Inom bolaget OBOS Nya Hem bedrivs OBOS storstadssatsning i Sverige, vilket innebär primärt platsanpassad byggnation i flerfamiljshus i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.  
  • Inom bolaget OBOS Kärnhem bedrivs projektutveckling, både genom industriellt byggande i trä och platsanpassad byggnation, primärt i eller i anslutning till små till medelstora städer.  

Förändringen och varumärkesjusteringen innebär också ett gemensamt konto för OBOS-varumärket, både i sociala medier och i nyhetsrum, där nyheter och information från samtliga bolag kommer att presenteras. Myresjöhus och SmålandsVillan har kvar sina respektive webbplatser och nyhetsrum. 

Information om förändringarna har kommunicerats separat till berörda parter såsom intressenter, kunder, leverantörer och entreprenörer.  

Förändringarna trädde i kraft tisdagen den 22 juni 2021.  

Vid frågor om varumärkesjusteringen, vänligen kontakta:  

Christian Alehagen, chef Varumärke och Samhällsansvar 
Tel: 010-434 18 08 
christian.alehagen@obos.se