Skiss över ett grannskap

OBOS intar Trelleborg – har vunnit markanvisningstävling i Västra Gränstorp

Bostadsutvecklaren OBOS tog tillsammans med konsulter från teknik- och arkitektföretaget PE fram det vinnande förslaget med 21 bostäder i blandad bebyggelse.

- Trelleborg växer, och vi vill vara med och bidra till det, säger Daniel Holmberg, Affärsutvecklare på OBOS.

Allt började i våras, när Trelleborgs kommun utlyste en markanvisningstävling för området Västra Gränstorp. I kriterierna fanns bland annat att den vinnande byggherren behövde ta hänsyn till kommunens hållbarhetspolicy och dess fyra målsättningar ”Omvärlden ska in”, ”Genomtänkt resurshållning”, ”Bästa livskvalitet” och ”Alla ska med”.

- Kort och gott kan man säga att hållbarhet, både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv har varit av största vikt när vi har arbetat fram vårt anbud, säger Daniel. Vi valde att fokusera på lösningar såsom effektiv markanvändning, trästomme i alla hus, energieffektiva material och biologisk mångfald i vårt förslag. Vi har också en grundlicens som innebär att vi kan Svanenmärka våra projekt, så det är också en möjlighet som vi ska titta närmare på här.

Jonas Lundström, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun, kommenterar:

- OBOS har i sitt förslag lyckats visa på ett levande kvarter med en kombination av olika boendetyper. En variationsrik stadsmässig bebyggelse som präglas av en småskalighet. De gemensamma ytorna för alla åldrar och den hänsyn som har tagits till den biologiska mångfalden gjorde sammantaget att OBOS kändes som en självklar vinnare i markanvisningstävlingen.

Skissförslaget som OBOS har tagit fram tillsammans med PE visar ett grönt och lummigt område, med träd, växtlighet, gröna tak och gemensamma aktivitetsytor mellan huskropparna.

- Livet mellan husen är viktigt för OBOS, och en viktig sak för oss att ta hänsyn till i detta var att kommunen planerar för en grön och vacker park precis intill. Därför ville vi att vårt bostadskvarter skulle kännas som en förlängning av parkområdet, säger Daniel.

Projektet, som i dagsläget har arbetsnamnet Västra Gränstorp, kommer att bestå av 21 bostäder fördelat på tre huslängor som ramar in den gröna innergården. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus. Husen byggs med en stomme av trä, men radhusen får en ljus, murad fasad medan flerbostadshusen kläs i trä och skiffer i en mörkare ton.

I radhusen är de två första våningarna inredda, och man kan välja att inreda vindsvåningen vid behov. Flerbostadshusen å andra sidan är också i tre våningar, där den första våningen rymmer en lite mindre lägenhet och den andra och tredje våningen får rum för en större lägenhet i två plan. Målet har varit att skapa ett sammanhållet kvarter med olika typer av bostäder som passar de flesta, förklarar Daniel. 

Alla bostäder får uteplats och/eller balkong, beroende på boendetyp, och planlösningen blir ljus och modern med öppna samband mellan umgängesytorna.

- Vad gäller kvadratmetrar så är de inte exakt bestämda än i detta skede, utan det får vi titta vidare på, förtydligar Daniel.

Huruvida det kommer att bli bostadsrätter eller äganderätter i kvarteret har OBOS ännu inget definitivt besked om, men Daniel säger att de inte blundar för bostadsrätter som ett alternativ.

- Det är en upplåtelseform som vi är vana vid att arbeta med, och som vi har sett fungerar mycket bra, säger han.

I september 2019 skriver OBOS och Trelleborg kommun på markanvisningsavtalet som innebär att OBOS får tillgång till marken. Sedan fortsätter bostadsutvecklaren arbetet med att planera projektet tillsammans med PE.

- Vi siktar just nu på en säljstart av projektet till hösten 2020, men vi ser redan nu fram emot att få fortsätta planeringen av det här spännande projektet som vi ser har ett av Trelleborgs bästa lägen med närhet till centrum, havet, Sturup och Malmö. Att få möjligheten att erbjuda bostäder som passar de flesta här känns mycket bra, avslutar Daniel.


För mer information

Daniel Holmberg, Affärsutvecklare på OBOS
010-434 12 06
daniel.holmberg@obos.se