OBOS förvärvar 6,5 procent av kapitalet och 23,1 procent av rösterna i NCC från Nordstjernan

OBOS har har ingått avtal med investmentbolaget Nordstjernan om att köpa en stor andel av Nordstjernans aktier i den börsnoterade entreprenören NCC. NCC är Nordens tredje största entreprenör med en omsättning på 53,3 miljarder 2021 och har verksamhet i Norge, Sverige, Finland och Danmark.

OBOS har har ingått avtal med investmentbolaget Nordstjernan om att köpa en stor andel av Nordstjernans aktier i den börsnoterade entreprenören NCC. NCC är Nordens tredje största entreprenör med en omsättning på 53,3 miljarder 2021 och har verksamhet i Norge, Sverige, Finland och Danmark.

Köpet av NCC-aktierna är en långsiktig investering för OBOS. Satsningen ligger i linje med bolagets strategi att aktivt satsa på entreprenörsföretag och andra företag som skapar ekonomisk avkastning och strategiska möjligheter för OBOS. Denna typ av satsningar ger OBOS fler ben att stå på, vilket är viktigare än någonsin när bostadsmarknaden avstannat till följd av höga räntor och ekonomisk osäkerhet. Satsningar som dessa är i förlängningen avgörande för att OBOS ska kunna fortsätta att uppfylla sitt syfte att utveckla bostäder åt sina medlemmar.

Det finns ett gott samarbete mellan OBOS och Nordstjernan med ett gemensamt mål att utveckla NCC ytterligare. Nordstjärnan ägs av två stiftelser, och OBOS får här en bra samarbetspartner med liknande ägarstruktur som sin egen med mål kunna utveckla ett bra strategiskt och industriellt samarbete med NCC på samma sätt som OBOS tidigare gjort med Veidekke och AF Gruppen under många år.

”Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva denna post i NCC som är ett av de ledande byggbolagen i Norden och vi ser fram emot att ta en aktiv roll i att utveckla bolaget tillsammans med Nordstjernan, bolagets styrelse och ledning”, säger koncernchef på OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.


OBOS ägande i Veidekke och AF Gruppen berörs inte av detta köp.