Royem Mohsin OBOS

OBOS förstärker Affärsutvecklingsteamet i Stockholm

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Stockholm/Mälardalen med Royem Mohsin som ny affärsutvecklare. Royem kommer närmast från Nordr och tillträdde sin tjänst den 1 mars 2021.

- Vi är väldigt glada att Royem har valt att börja hos oss. Hans kompetens, engagemang och drivkraft kommer komplettera såväl teamet som OBOS i stort. Royems spetskompetens inom fastighetsfinansiering och komplexa BRF upplägg kommer att bidra mycket till vår utveckling och fortsatta tillväxt. Vi ser fram emot att bli ännu starkare som team och föredragen partner för både kommuner och samarbetspartners, säger Lina Brantemark, affärsutvecklingschef på OBOS Kärnhem/OBOS Nya Hem.

Norska OBOS har nyligen öppnat sitt medlemsprogram i Sverige och har samtidigt offentliggjort nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. I början av december blev det officiellt att OBOS vunnit Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, där runt 320 lägenheter kommer bli inflyttningsklara 2026. Fokus för expansionen i Stockholm/Mälardalen med omnejd är både flerbostadshus i mer komplexa stadsnära lägen likväl som i regionens kranskommuner. OBOS Kärnhems fokus inkluderar även grupphusbebyggelse som skall bygga upp en väsentlig andel av portföljen.

- Som bostadsutvecklare med ett starkt fokus på tillväxt är det mycket roligt och glädjande att få fler kompetenta medarbetare på plats, säger Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem.

- Vi ser att vi har stor potential att växa i storstadsregionerna och Stockholmsområdet och det känns otroligt roligt att Royem är på plats och kan bidra till den satsningen. Royem tillför viktig kompetens och erfarenhet av utveckling av stora och komplexa projekt och kommer vara en nyckel till framgångsrika förvärv och projekt inom OBOS, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning.

OBOS har nyligen aviserat att tillväxten i Sverige även skall genomföras genom införandet av Boköpsmodeller som sänker trösklarna och ökar andelen tillgängliga bostäder för personer som idag stängs ute från bostadsmarknaden. Hindren är inte enbart kännbara för yngre förstagångsköpare, utan drabbar människor med vanliga jobb och medellöner i storstadsregionerna. OBOS Deläga är en boköpsmodell som innebär att man köper 50 procent av bostaden själv och hyr den andra halvan av OBOS. Första säljstart för projekt med modellen OBOS Deläga planeras under våren 2021.
Royem Mohsin ser fram emot att bidra till OBOS utveckling i rollen som affärsutvecklare för OBOS Kärnhem/OBOS Nya Hem.

- Steget till OBOS känns otroligt spännande. Det är en aktör med ett tydligt tillväxtmål och med ett fantastiskt spännande resa för organisationen. Det tydliga samhällsfokuset med ett mål att sänka trösklarna för det ägda boendet är väldigt spännande, säger Royem Mohsin.

För mer information, kontakta:

Royem Mohsin, Affärsutvecklare OBOS Nya Hem/OBOS Kärnhem
073-059 40 15
Royem.mohsin@oboskarnhem.se

Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem
073-960 89 04
Malin.svensson@oboskarnhem.se

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem
073-976 28 42
Sofia.ljungdahl@obos.se