Bild på radhusområde med gröna trädgårdar och vita hus.

Nyförsäljningen av bostäder upp 12 procent för OBOS

OBOS-koncernen sålde 1893 nya bostäder under första halvåret i år, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med första halvåret 2018. Tillväxten drivs av en god bostadsmarknad i Osloregionen och en förbättrad marknad för bostadsrätter i Sverige.

Justerat för samarbetsprojekt sålde OBOS 1569 nya bostäder under första halvåret. Det totala försäljningsvärdet är 7,8 miljarder norska kronor där OBOS andel är 5,9 miljarder norska kronor. Detta är en ökning med 23 procent jämfört med samma period förra året.

Försäljningsvärdena i Norge ökade med 38 procent på grund av både ökad volym och en projektportfölj med något högre andel dyrare projekt och en större andel sålda bostäder i Osloregionen.

I Sverige har antalet sålda nyproducerade bostäder ökat med 7 procent under första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. Här minskade försäljningsvärdet med 11 procent under första halvåret i linje med en förändrad prisbild på marknaden i allmänhet och en förändrad projektportfölj.

 

En av de största bostadsutvecklarna i Sverige

OBOS spelar en allt större roll på den svenska bostadsmarknaden och är nu bland de största bostadsutvecklarna med 747 sålda bostäder under första halvåret. OBOS andel uppgick till 712 bostäder.

- Den svenska bostadsmarknaden var mer utmanande under första halvåret. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för bostadsprojekt med attraktivt läge, rätt pris och med kort tid till inflyttning. Vi räknar dock med en fortsatt utmanande marknad framöver, där vanliga människors möjligheter att köpa bostad kraftigt begränsas av åtstramningen av lånemöjligheter, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Strukturella utmaningar på den svenska bostadsmarknaden

Förra veckan efterfrågade Sveriges statsminister Stefan Löfvén i en intervju med Dagens Nyheter ökad samverkan med branschen för att komma till rätta med de strukturella utmaningarna på bostadsmarknaden.

- Vi välkomnar de politiska signalerna om reformer på den svenska bostadsmarknaden och ökad samverkan med oss i branschen. OBOS är ett stort och medlemsägt företag med kostnadseffektiv och industriell produktion av bostäder. Vi kan bidra med erfarenheter från nya och innovativa lösningar för att sänka trösklarna att ta sig in på bostadsmarknaden. Här kommer våra erfarenheter från exempelvis Bostart-konceptet i Norge väl till pass, fortsätter Daniel Kjørberg Siraj.

Satsar på Bostart i Norge

Bostart är en modell där köparen kan köpa en ny bostad till ett lägre pris än marknadspris där man äger bostaden. Skillnaden är att den dagen man sedan säljer bostaden har OBOS rätt att köpa tillbaka bostaden till anskaffningspriset justerat efter det norska bostadsindexet Eiendom Norge, där säljaren kan tillgodoräkna sig den procentuella värdestegringen.

Vi är nöjda med utvecklingen, särskilt i Osloregionen. Genom en utökning av OBOS Bostart-koncept når vi nu också fler kundgrupper. OBOS kommer därför att öka användningen av Bostart i flera projekt framöver. Samtidigt ser vi över tid att regionala skillnader blir större med fortsatt stor nybyggnadsverksamhet i förhållande till efterfrågan i delar av landet, särskilt i sydvästra Norge. Oslo släpar efter när det gäller detaljplaner och bygglov för tillräckligt många hem för att möta förväntade behov i framtiden, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Totalt hade OBOS-koncernen 5524 bostäder under produktion per den 30 juni i år, OBOS andel är 4673 bostäder.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
Telefon: +47 908 58 441
Email: aage.pettersen@OBOS.no

 

Om OBOS

OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. OBOS bedriver verksamhet i Sverige under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. OBOS hade omkring 1 700 bostäder under byggnation vid halvårsskiftet 2019 (30 juni). Vid utgången av 2018 hade OBOS 454 442 medlemmar och 2 597 anställda, varav 949 anställda i Sverige.