"Inför startlån och gynnat bosparande"

OBOS är mycket positiva till ett statligt finansierat startlån, men framöver krävs även en fördjupad utredning av gynnat bosparande, skriver OBOS i sitt remissvar till utredningen om startlån för förstagångsköpare.

- Startlånet är en konkret och välriktad åtgärd som behövs för att minska gapet mellan insiders och outsiders på bostadsmarknaden. Tillsammans med ett gynnat bosparande skulle sparandetiden för potentiella förstagångsköpare kortas rejält på både kort och lång sikt. Vi uppmanar därför kommande regering att se över möjligheterna att införa något slags bosparande, säger Sofia Ljungdahl, vd OBOS Nya Hem.

OBOS anser också att fler aktörer i branschen behöver bidra för att fler ska kunna äga en bostad. OBOS erbjuder idag boköpsmodellen OBOS Deläga, som innebär att man köper halva bostaden men bor i hela. I stället för att betala en dyr hyra, kan köparen amortera på sitt lån och  på så sätt bygga upp en trygghet genom att betala till sig själv.

- Ett startlån löser inte alla problem på bostadsmarknaden, men i kombination med fler insatser ökar möjligheten för vanliga människor att köpa sitt eget boende. Det är ett oerhört viktigt första steg och förslaget får inte hamna i politisk långbänk utan måste prioriteras av nästa regering, säger Sofia Ljungdahl.

Relaterade länkar

OBOS remissvar Startlån till förstagångsköpare av bostad

Läs mer om OBOS Deläga