en kille står med en mobiltelefon i handen

Delegatmöte och årsstämma 2021

Delegatmöte och årsstämma hålls årligen i april och maj.

Årsstämma

Tidpunkt: 22 juni 2021 kl. 17.00 (OBS! Nytt datum)
Plats: Oslo Kongressenter*
Anmälan: e-post till generalforsamling@obos.no 

Årsstämman, som var planerad till 11 maj, har skjutits upp till 22 juni på grund av coronasituationen.

En andelsägare har rätt att ta upp frågor på årsstämman som rapporterats skriftligen till styrelsen senast den 1 april

Kallelse och årsredovisning skickas ut i enlighet med stadgarna.

* Preliminär lokal beroende på coronasituationen. 

 

Delegatmöte

Delegatmöte för val av delegater till bolagsstämman 2021 har hållits. På grund av coronapandemin hölls årets delegatmöte digitalt den 13 april.

På delegatmötet 13 april deltog 379 medlemmar från Sverige och Norge. Samtliga deltagare valdes in att representera alla medlemmar på kommande årsstämma. På mötet berättade OBOS VD Daniel Kjørberg Siraj för verksamheten och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 

Val av delegater till årsstämman

OBOS ägs av sina 500 000 medlemmar (andelsägare). Andelsägarna utgör den högsta myndigheten i OBOS med årsstämma.

Andelsägarna är representerade på stämman av delegater. Valet av delegater hålls före årsstämman och gäller fram till nästa val. Reglerna för valet beskrivs i §8 stadgarna.

Vem kan väljas?

OBOS-medlemmar som har betalt årsavgiften för 2020 kan väljas som delegater till årsstämman.

 

OBOS Representantskap

OBOS Representantskap väljer OBOS styrelse och övervakar att medlemmars intressen tas tillvara i enlighet med lagar och regler. Ansökan till OBOS Representantskap stängdes 7 mars 2021.