OBOS fortsätter sin satsning – förstärker Affärsutvecklingsteamet i Skåne

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Skåne med Anders Bolltoft som ny affärsutvecklare. Anders tillträdde sin tjänst den 1 februari 2021 och kommer närmast från Optimala Hem.

- Vi är väldigt glada att Anders valt att börja hos oss. Hans kompetens, driv och breda erfarenhet av affärsutveckling och projektutveckling i tidiga skeden kommer stärka såväl teamet som OBOS i stort. Vi ser fram emot kommande expansion i södra Sverige och Anders roll i densamma, säger Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef på OBOS Kärnhem/OBOS Nya Hem.

Norska OBOS öppnade sitt medlemsprogram i Sverige den 30 november förra året och har samtidigt offentliggjort nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. I början av december blev det officiellt att OBOS vunnit Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, där runt 320 lägenheter kommer bli inflyttningsklara 2026. Fokus för expansionen i Skåne med omnejd är både grupphusbebyggelse och flerbostadshus i såväl starka tillväxtorter som mer komplexa stadsnära lägen.

- Vi ser att vi har potential att växa i Skåne med omnejd och det känns otroligt bra att Anders är på plats och kan bidra till den satsningen. Anders tillför viktig kompetens och kommer vara en nyckel till framgångsrika förvärv och projekt i södra Sverige, säger Malin Svensson, VD på OBOS Kärnhem.

Anders Bolltoft Obos

OBOS har nyligen aviserat att tillväxten i Sverige även skall genomföras genom införandet av Boköpsmodeller som sänker trösklarna och ökar andelen tillgängliga bostäder för personer som idag stängs ute från bostadsmarknaden. Hindren är inte enbart kännbara för yngre förstagångsköpare, utan drabbar människor med vanliga jobb och medellöner i storstadsregionerna. OBOS har goda erfarenheter av modellerna från den norska marknaden och ser fram emot lanseringen i Sverige. Målet är att hela 20 procent av bostäderna som OBOS säljer till medlemmar i Sverige ska ske genom dessa modeller. OBOS Deläga är en boköpsmodell som innebär att man köper 50 procent av bostaden själv och hyr den andra halvan av OBOS. Första säljstart för projekt med modellen Deläga planeras under 2021.

- Vi är idag i ett läge där människor med vanliga löner och inte sällan samhällsbärande yrken utestängs från bostadsmarknaden i storstäderna, och det är inte hållbart i längden, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning i Sverige.

OBOS beräkningar visar att endast ca 5 procent av samtliga bostäderna som är till salu i Stockholm är tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en medianlön på 37 300 kronor i månaden. Motsvarande andel tillgängliga bostäder är i Göteborg 16 procent och Malmö 59 procent. Andelen tillgängliga nyproducerade bostäder är ännu lägre. Anders Bolltoft ser fram emot att vara en del av OBOS satsning på den svenska bostadsmarknaden.

- Steget till OBOS kändes naturligt. Det är en aktör med ett tydligt samhällsfokus, en bred målgrupp och med tydliga och resultatinriktade satsningar både avseende volymtillväxt och nya modeller för bostadsköp, säger Anders Bolltoft, Affärsutvecklare OBOS Kärnhem/OBOS Nya Hem.

Sofia Ljungdahl menar att ett tydligt samhällsansvar är att inte bara peka på problem utan bidra till lösningarna.

- Som bostadsutvecklare med ett starkt samhällsfokus och ett tydligt tillväxtmål är det glädjande att få fler kompetenta medarbetare på plats, avslutar Sofia Ljungdahl.

För mer information, kontakta:

Anders Bolltoft, Affärsutvecklare OBOS Nya Hem/OBOS Kärnhem
070-485 10 26
Anders.bolltoft@oboskarnhem.se

Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem
073-960 89 04
Malin.svensson@oboskarnhem.se

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem
073-976 28 42
Sofia.ljungdahl@obos.se

Mer information om OBOS boköpmodeller

I Norge har OBOS introducerat tre olika modeller för att sänka trösklarna att ta sig in på bostadsmarknaden.

Med OBOS Deläga köper man minst hälften av bostaden och hyr resterande del av OBOS. Man kan sedan inom en tidsperiod på upp till 10 år själv välja att öka andelen stegvis eller köpa ut OBOS andel helt, efter egen finansiell förmåga.

Med OBOS Bostart köper man bostaden till ett lägre pris än marknadspris. Man äger bostaden med den enda skillnaden att dagen man säljer har OBOS rätt att köpa tillbaka bostaden till priset man betalade justerat efter förändringen av boprisindex sedan man köpte. Man följer alltså med i värdeutvecklingen men med ett lägre ingångsvärde.

Med OBOS Bostadsbyte köper OBOS den tidigare bostaden för att skapa trygghet i vad man får för sin tidigare bostad när man köper en ny av OBOS. Kravet är att den tidigare bostaden är centralt placerad och har ett väsentligt lägre värde än den nya bostad man köper av OBOS. Köpmodellerna är tillgänglig för alla, i utvalda projekt i Norge.

Mer information om OBOS boköpmodeller i Norge