Vill du påverka OBOS?

Som medlem i OBOS kan du påverka utvecklingen av OBOS genom att väljas som delegat till årsstämman inom OBOS. Årsstämman kommer 2023 att hållas digitalt den 6 juni kl 16:30.

OBOS har mer än 540 000 medlemmar och naturligtvis kan inte alla dessa personer samlas under årsstämman. Medlemmarna representeras därför av delegater, se § 5-3 i bostadsbyggnadslagen och § 8 i OBOS bolagsordning.

Delegater från de OBOS-medlemmar som söker boende väljs vid ett delegatmöte före årsstämman. En medlem som söker boende är en OBOS-medlem som för närvarande inte har köpt och därmed inte äger en bostad i en OBOS-ansluten bostadsrättsförening. Delegatmötet – där delegater till årsstämman från de OBOS-medlemmar som söker boende väljs – äger rum den 18 april kl 17:00. Mötet hålls digitalt.

För att kunna delta i delegatmötet måste du anmäla dig senast den 11 april genom att fylla i formuläret:

Anmälan till val av ombud till OBOS bolagsstämma

OBOS årsstämma behandlar OBOS årsredovisning, väljer representantskap och valberedning och fastställer arvoden för förtroendevalda inom OBOS. Här behandlas också eventuella ärenden som lämnas in till årsstämman av enskilda medlemmar eller av OBOS styrelse.

Alla OBOS-medlemmar har möjlighet att ta upp ärenden på årsstämman, även om man inte väljs som delegat. Förslag måste lämnas till OBOS styrelse senast den 1 april. Förslag skickas genom at fylla in formuläret:

Förslag till OBOS bolagsstämma

Kallelser med samtliga ärendehandlingar för årsstämman skickas till samtliga delegater inom den lagstadgade tidsfristen, vilket är senast åtta dagar före årsstämman.

Om du är under 18 år, är det dina föräldrar/vårdnadshavare som utövar medlemskapsrättigheterna i OBOS för din räkning. Följaktligen är det dessa personer som kan kandidera som delegater, eller lägga fram förslag för din räkning. Om föräldrar/vårdnadshavare vill delta i delegatmötet för din räkning, måste de registrera sig genom att fylla i formuläret ovan.