Frågor och svar

Vad är OBOS Deläga?

Delägaravtal

Delägaravtal avser det avtal som tecknas för en OBOS Deläga bostad där kunden och OBOS är parter. I avtalet framgår att de gemesamt avser att förvärva den aktuella bostaden samt ägarandelar. Tecknas i samband med förhands- och upplåtelseavtal.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är som ordet antyder, ett avtal som tecknas på förhand mellan en köpare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflytt. Nästa steg är att teckna ett upplåtelseavtal.

Upplåtelseavtal

Vid tecknande av upplåtelseavtal blir kunden medlem i bostadsrättsföreningen.

Samäganderättsavgift

Samäganderättsavgift är det månadsbelopp som du betalar till OBOS för din del av bostadsrättsföreningens månadsavgift samt OBOS kostnad för andelen de äger men inte nyttjar.

Köpeskilling

Köpeskilling är summan av insatsen och eventuell upplåtelseavgift, dvs. priset du betalar för bostaden.

Upplåtelseavgift

Upplåtelseavgift tillsammans med insats utgör bostadens pris. Storleken på eventuell upplåtelseavgift framgår av förhands- samt upplåtelseavtal.

Tillträde

Tillfället då bostaden är slutbetald i sin helhet och nycklarna har överlämnats.  

KPI

Varför köpa OBOS Deläga?

För många är det kontantinsatsen som gör det svårt att köpa bostad. När du köper med OBOS Deläga kan du köpa hälften av bostadsrätten eller mer. För resten betalar du sedan ett månadsbelopp till OBOS. På så sätt sänks kapitalbehovet, samtidigt som du har hela bostaden till ditt förfogande. Du kan gradvis köpa upp din andel, så att du så småningom äger hela bostaden.

Hur fungerar OBOS Deläga?

Med OBOS Deläga köper du en nybyggd bostadsrätt tillsammans med OBOS. Du kan välja att köpa 50, 60, 70, 80 eller 90 procent, medan OBOS äger resterande andel. Du betalar då ett månadsbelopp (så kallad samäganderättsavgift) till OBOS men nyttjar bostaden i sin helhet.

Lån och finansiering

Behöver jag kontantinsats?

Ja. Kravet på kontantinsats är fortsatt 15 procent av den totala köpeskillingen (priset) på den andel av bostaden du köper. Om du köper 50 procent av en bostad där den totala köpeskillingen är 4 000 000 kr är köpeskillingen för din andel 2 000 000 kr. Då måste du ha en kontantinsats på minst 300 000 kr.

Behöver jag lånelöfte?

Ja. Lånelöftet är en bekräftelse från banken på din möjlighet att ta upp ett bolån samt att det finns utrymme i din ekonomi för att betala exempel samäganderättsavgiften.

Köp och sälj

Vem kan köpa en bostad med OBOS Deläga?

Alla som är medlemmar i OBOS och har en finansieringslösning (till exempel ett lånelöfte från bank) kan köpa utvalda bostäder med OBOS Deläga. Ännu inte medlem? Anmäl dig här.

Hur köper jag en bostad med OBOS Deläga?

Du som medlem i OBOS medlem köper en nybyggd bostad tillsammans med OBOS i en av våra uppförda bostadsrättsföreningar. Utgångspunkten är att du köper minst 50 procent av en nybyggd bostad, medan OBOS äger resten. Du och OBOS samäger därmed bostaden, och ett separat avtal upprättas mellan dig och OBOS. För den del som OBOS äger, men som du nyttjar, ingås ett Delägaravtal där du betalar ett månadsbelopp/samäganderättsavgift för din användning av delen du inte äger.

Vad är Delägaravtal?

Ett förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och dig tillsammans med OBOS. I samband med det tecknas även ett så kallat Delägaravtal mellan dig och OBOS gällande den bostad ni har köpt tillsammans. Enligt Delägaravtalet har du rätt att nyttja hela bostaden oavsett hur stor andel du har köpt.

Måste jag vara OBOS-medlem för att köpa bostad hos OBOS Deläga?

Ja. Inte medlem? Anmäl dig här.

Vilka bostäder kan jag köpa med OBOS Deläga?

Du kan köpa en bostad genom OBOS-Deläga i utvalda projekt markerade med OBOS Deläga symbolen. Under de kommande åren planerar vi att erbjuda OBOS Deläga på cirka 20 procent av alla nya bostäder i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom detta erbjudande möjliggör vi för fler att komma in på bostadsmarknaden och äga sin egna bostad.

Kan jag sälja min OBOS Deläga-bostad när jag vill?

Ja, du kan sälja din OBOS Deläga-bostad när som helst efter tillträde. Bostaden kommer då att läggas ut till sedvanlig försäljning på marknaden, där du och OBOS delar på mäklarkostnader och försäljningsintäkter beroende på hur stor andel av bostaden ni äger. Kom ihåg att det alltid finns en risk att värdet på din ägarandel har minskat, precis som vid ett vanligt bostadsköp.

Kan jag köpa en OBOS Deläga-bostad tillsammans med min partner?

Ja. Ni blir båda delägare av bostaden tillsammans med OBOS.

Kan jag avbryta mitt köp efter att jag skrivit på Delägaravtalet?

Samma säljprocess gäller för OBOS Deläga som för alla våra nyproducerade bostäder, vilket innebär att ett tecknat förhandsavtal är bindande.

Är det möjligt att köpa en bostad som inte är nyproducerad med OBOS Deläga?

Nej, vi erbjuder endast OBOS Deläga i nya bostadsrättsföreningar bildade av OBOS. OBOS Deläga gör bostadsköpet möjligt | OBOS

Säljs alla nya bostäder från OBOS med OBOS Deläga?

Nej. Endast utvalda bostäder markerade med OBOS Deläga symbolen kan köpas med OBOS Deläga.
OBOS Deläga gör bostadsköpet möjligt | OBOS

Hur påverkas bostadsrättsföreningen av den här typen av avtal?

En bostadsrättsförening som erbjuder bostäder som samägs mellan privatperson och OBOS behöver ha stadgar som godkänner detta. En bostad som köps med OBOS Deläga är att likställa med om två köpare ingår avtalet.

Vem betalar omkostnader vid försäljning?

Om du säger upp Delägaravtalet kommer bostaden läggas ut till sedvanlig försäljning på marknaden, där du och OBOS delar på omkostnader och försäljningsintäkter utifrån andelarna. Kom ihåg att det alltid finns en risk att värdet på din ägarandel har minskat, precis som vid ett vanligt bostadsköp.

Öka ägarandel

Kan jag köpa en större andel innan tillträde?

Ja, i samband med tecknande av upplåtelseavtal kan du köpa en större andel av bostaden än vad du uppgav vid förhandsavtalet. Du kan endast öka med jämna tiotal.

Kan jag köpa en större andel efter tillträde?

Ja, som bostadsköpare har du rätt att öka din ägarandel, men ingen skyldighet att göra det. En gång om året har du möjlighet att köpa hela eller delar av OBOS ägarandel, dock inte mindre än en tiondel åt gången.

Priset på en andel är som lägst samma pris som när du köpte bostaden. Pristillväxten justeras efter prisindex från Svensk Mäklarstatistik för det aktuella området och följer därmed bostadsmarknadens utveckling. Du betalar även en administrativ avgift till OBOS. Administrationsavgiften är 15% av innevarande års prisbasbelopp.

Hur många andelar kan jag köpa?

För att köpa en bostad med OBOS Deläga köper du minst 50 upp till 90 procent. Och när det är aktuellt att köpa upp sig, vilket sker en gång per åt, är det möjligt att göra det med minst en tiondel åt gången. Om ni är flera samägare utöver OBOS, har var och en av er möjlighet att lösa in en lika stor andel.

Vad kostar det att öka min andel?

Priset på en andel är som lägst samma pris som när du köpte bostaden. Pristillväxten justeras efter prisindex från Svensk Mäklarstatistik för det aktuella området och följer därmed bostadsmarknadens utveckling. Du betalar även en administrativ avgift till OBOS. Administrationsavgiften är 15% av innevarande års prisbasbelopp.

Vad händer om jag ökar min ägarandel till 100%?

När du köper med OBOS Deläga ingår du och OBOS ett gemensamt Delägaravtal. När du har ökat din andel till 100% upphör Delägaravtalet att gälla. Du blir då ensam bostadsrättshavare till bostaden och betalar inte längre ett månadsbelopp till OBOS.

Hyra/månadsbelopp/samäganderättsavgift

Vad betyder samäganderättsavgift?

Samäganderättsavgift är det månadsbelopp som du betalar till OBOS för din del av bostadsrättsföreningens månadsavgift samt OBOS kostnad för andelen de äger men inte nyttjar.

Hur beräknas månadsbeloppet/samäganderättsavgiften?

Varje månad betalar du ett månadsbelopp (samäganderättsavgiften) till OBOS. Storleken beräknas utifrån nybyggnadshyra för likvärdig hyreslägenhet uppräknat med KPI samt din andel av bostadsrättsföreningens avgift.

Räkneexempel bostad med OBOS Deläga 50%:

Bostadsrättsföreningens avgift 5 000kr/mån

Likvärdig hyresrättslägenhet 12 000kr/mån

Samäganderättsavgift för OBOS Deläga 50% = 2 500 + 6 000 = 8 500 kr/mån.

Köper du en större andel av bostaden, reduceras ditt månadsbelopp.Vem betalar månadsavgiften till bostadsrättsföreningen?

Du och OBOS är solidariskt ansvariga för att betala bostadsrättsföreningens månadsavgift. OBOS är betalningsmottagare för avgiften till bostadsrättsföreningen och fakturerar därefter dig för din andel.

Får jag hyra ut en OBOS Deläga-bostad i andra hand?

Om du har ett giltigt skäl för att hyra ut i andra hand så är detta möjligt under förutsättning att OBOS samt bostadsrättsföreningens styrelse ger sitt samtycke. Men i huvudsak är OBOS Deläga för dig som ingått avtalet med OBOS.

Övriga villkor

Vem röstar på årsstämman?

Det är du och inte OBOS som röstar på bostadsrättsföreningens årsstämma. OBOS kan däremot rösta om du väljer att inte utnyttja din rösträtt.

Kan OBOS kräva att avtalet mellan oss upplöses?

För att du ska kunna känna dig trygg frånsäger sig OBOS rätten att kräva att samägandet löses upp under en period av tio år. Om OBOS efter tio år fortfarande äger en andel av bostaden, har OBOS rätt, men ingen skyldighet, att säga upp Delägaavtal vilket innebär hela bostaden säljs och Delägaavtalet upplöses.

Vad händer när de tio åren har gått?

OBOS Deläga är till för att ge fler möjlighet att köpa en egen bostad, men i den takt som din ekonomi tillåter. Om du inte förvärvat samtliga andelar av bostadsrätten efter tio år har OBOS rätt att säga upp Delägaravtalet.

Vad händer om den som köper bostadsrätten inte sköter sig?

Den som köper bostadsrätten har samma skyldigheter mot bostadsrättsföreningen som vilken bostadsrättshavare som helst. Därutöver har den som samäger en bostadsrätt med OBOS vissa avtalsreglerade skyldigheter gentemot OBOS. Om dessa åtaganden mot bostadsrättsföreningen eller mot OBOS missköts kan OBOS under vissa förhållanden säga upp Delägaravtalet varvid bostadsrätten säljs.

Kontakta oss

Hittade du inte det du undrade över?

Hittade du inte det du undrade över?

Vi hjälper dig gärna!

E-post