Hoppa till innehåll
Start learning obos

Förskolan som möter framtidens behov

Visionen för vår förskola är att skapa den bästa starten för nästa generation. Vi bygger industriellt i våra egna Svanen-godkända fabriker och har de bästa förutsättningarna för att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv förskola, med fokus på en inspirerande miljö för både barn och pedagoger.

start learning vision bild
start learning skolgård
Start learning skolgård och träd
Skolgård småbarn glada
Umgängesrum inomhus
Start learning inomhus
1 av 6

Svaret på kommunens förskolebehov 

Sverige har en stor brist på förskolor samtidigt som klimatmålet om att nå noll utsläpp till år 2045 innebär en utmaning för många av landets kommuner. För att bidra med en lösning har OBOS har tillsammans med White Arkitekter utvecklat Start Learning – en Svanenmärkt förskola med sund inomhusmiljö, samtidigt som det tar hänsyn till viktiga aspekter såsom pedagogik, klimatpåverkan, yteffektivitet och låga driftskostnader.

 

 

Varför Start Learning?

Start Learning är både kostnads- och resurseffektivt. Genom att arbeta med faktorer såsom yteffektivitet, upprepbarhet, standardisering och uthyrbarhet sparar vi på resurser. Tak och väggar bygger vi i våra fabriker och skalskyddet kommer därför snabbt på plats. Det minimerar risken för fuktskador och minskar produktionstiden. Förskolan kan byggas med 4-10 avdelningar, i princip var som helst i Sverige.

De flesta barn tillbringar ungefär en tredjedel av ett dygn under den största delen av året i skollokaler. Därför är det viktigt att säkerställa att de vistas i en sund och giftfri inomhusmiljö. Vårt förskolekoncept blir helt Svanenmärkt, vilket innebär att det uppfyller Svanens krav inom faktorer såsom energianvändning, byggprocess, ventilation, dagsljusinsläpp och byggmaterial.

I visionen för Start Learning ingår att sträva mot koldioxidneutralitet. I det spelar solpaneler en viktig roll, och därför är förskolans takkonstruktion löst så att pulpettaket alltid kan läggas mot det läge som har bäst solinstrålning – oavsett byggnadens placering. På så vis hämtas maximal effekt från alla solpaneler, och förskolan får dessutom låga drifts- och underhållskostnader.

Lika viktigt som det är att barnen i en Start Learning-förskola vistas i en sund miljö, är det också att de får rätt förutsättningar för inlärning. Magnhild Nordahl Eggesbø är pedagog och rådgivare för utformning av förskolor och skolor i Trondheim kommun. Bland annat utifrån hennes expertis, konkurrentanalyser, studiebesök på förskolor och dialog med både kommuner och privata verksamhetsutövare har vi tagit fram planlösningarna och de olika funktionerna i förskoleverksamheten.

De pedagogiska rummen är lika viktiga ute som inne och i utvecklingen av Start Learning har vi haft stort fokus på utemiljön. Torget, förskolans hjärta, är en mötesplats med varierande aktiviteter som skapar sammanhållning och gemenskap. Här skapas en omslutande och trygg gårdsmiljö med god överblick, orienterbarhet och samhörighet både bland barn och personal.

Trygga och inspirerande rum att växa i

Start Learning baseras på en tydlig rumshierarki, som skapar en trygg och inspirerande miljö får både barn och pedagoger. Konceptet består av olika rumsdelar, eller byggklossar, som dockas ihop med varandra, helt beroende på platsens och verksamhetens förutsättningar. De olika byggklossarna är Bashuset, Bazaren, Kökshuset och Personalhuset. Klossarna placeras runt utomhusmiljön Torget.

Bashuset obos start learning som består av groventré, hall, allrum, hemrum, miniateljé och skötrum

Bashuset

Bashuset består av groventré, hall, allrum, hemrum, miniateljé och skötrum.
Torget start learning obos visionsbild som består av samlade rum där barnen kan njuta av lugn utomhus lek

Torget

Torget är förskolans största, samlande rum. Här kan barnen njuta av lugnare utomhuslek.
Bazaren obos start learning som är det Bazaren är det största inomhusrummet, och binder ihop de olika avdelningarna (bashusen).

Bazaren

Bazaren är det största inomhusrummet, och binder ihop de olika avdelningarna.
Illustrasjon av konstruksjonsarbeid

Vill du samarbeta med OBOS?

Om du är intresserad av bygga kommersiella fastigheter tillsammans med OBOS är du välkommen att kontakta någon av våra affärsutvecklare runt om i Sverige.

Se kontaktpersoner här