Hoppa till innehåll
Start learning obos

Start Learning - OBOS Svanenmärkta förskola

I utvecklingen av vårt förskolekoncept Start Learning har vi arbetat utifrån en tydlig vision - att skapa den bästa starten för nästa generation. I OBOS Svanen-godkända svenska fabriker med industriellt byggande i trä sedan 1927 har vi haft de bästa förutsättningarna att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv förskola. Vi har haft stort fokus på att möjliggöra för en god pedagogisk verksamhet, och skapa en trygg miljö där barnen kan utvecklas på sitt sätt - både i den lilla gruppen och i mötet med andra grupper.

start learning vision bild
start learning skolgård
Start learning skolgård och träd
Skolgård småbarn glada
Umgängesrum inomhus
Start learning inomhus
1 av 6

Start Learning - Obos hållbara svar på kommunens förskolebehov 

Bristen på förskolor i Sverige i kombination med regeringens klimatmål om att nå noll utsläpp till år 2045 innebär en utmaning för många av landets kommuner. OBOS koncept Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter för att bidra med en lösning. Konceptet är Svanenmärkt med en sund inomhusmiljö samtidigt som det tar hänsyn till andra viktiga aspekter såsom pedagogik, klimatpåverkan, yteffektivitet och låga driftskostnader.

 

 

Varför Start Learning?

Trygga och inspirerande rum att växa i

Visionen om Start Learning baseras på en tydlig rumshierarki, som skapar en trygg och inspirerande miljö får både barn och pedagoger. Konceptet består av olika rumsdelar, eller byggklossar, som dockas ihop med varandra, helt beroende på platsens och verksamhetens förutsättningar. De olika byggklossarna är Bashuset, Bazaren, Kökshuset och Personalhuset. Klossarna placeras runt utomhusmiljön Torget.

Bashuset obos start learning som består av groventré, hall, allrum, hemrum, miniateljé och skötrum

Bashuset

Bashuset består av groventré, hall, allrum, hemrum, miniateljé och skötrum.
Torget start learning obos visionsbild som består av samlade rum där barnen kan njuta av lugn utomhus lek

Torget

Torget är förskolans största, samlande rum. Här kan barnen njuta av lugnare utomhuslek.
Bazaren obos start learning som är det Bazaren är det största inomhusrummet, och binder ihop de olika avdelningarna (bashusen).

Bazaren

Bazaren är det största inomhusrummet, och binder ihop de olika avdelningarna (bashusen).
Illustrasjon av konstruksjonsarbeid

Vill du samarbeta med OBOS?

Om du är intresserad av bygga kommersiella fastigheter tillsammans med OBOS är du välkommen att kontakta någon av våra affärsutvecklare runt om i Sverige.

Se kontaktpersoner här