Hoppa till innehåll

OBOS utvecklar framtidens bostäder i Trädgårdsstaden

Ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara stadsdelar – trädgårdsstäder – är framtiden, menar Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige AB. OBOS har vidareutvecklat den allmänna definitionen för en trädgårdsstad och konceptualiserat det.

Vi som bostadsutvecklare har ett ansvar att bygga för framtiden. Vi vet att 7 av 10 människor vill bo i ett eget hus som man helst äger själv, men det innebär inte att vi bara ska bygga villamattor. Vi tror på att trädgårdsstäder är det bästa för att skapa både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara stadsdelar.

Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige AB

Allt från småhus till flerbostadshus
Den allmänna definitionen av en trädgårdsstad är ett samhälle med blandad, småskalig bebyggelse där hela eller största delen av befolkningen är bosatt i småhus och radhus men även i flerfamiljshus, ofta med tillhörande nyttoträdgårdar. OBOS definition är något bredare, men där blandad bebyggelse är en viktig del.

- Genom OBOS verksamhet i Sverige har vi en bredd i vårt bostadserbjudande, med allt från småhus genom våra varumärken Myresjöhus och SmålandsVillan, till flerbostadshus med 2-6 våningar både industriellt byggda i trä och platsbyggt inom varumärkena OBOS och OBOS Kärnhem, förklarar Joakim. Det innebär att vi har ett produktutbud som faktiskt gör det möjligt för oss att bygga hela trädgårdsstäder.

Hållbara bostäder och Svanenmärkning
Majoriteten av OBOS bostäder och fastigheter byggs industriellt i trä – det enda helt förnybara byggmaterialet, som förbrukar mindre energi vid tillverkning och binder koldioxid under sin livstid.

- Genom att bygga primärt industriellt i trä tar vi ställning för ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande, säger Joakim Henriksson. Sunda bostäder är viktigt för oss på OBOS och förutom att vi är ISO-certifierade så innehar vi även en grundlicens för att Svanenmärka hela bostadsprojekt.

Boköpmodeller ger fler tillgång till eget boende
Förutom blandad bebyggelse och sunda bostäder ingår också blandade upplåtelseformer i OBOS definition av trädgårdsstaden. OBOS kan bygga bostäder både som äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter – samt erbjuda alternativa boköpsmodeller.

- Vi har idag en bostadsmarknad som inte är lika tillgänglig för alla, speciellt inte vad gäller tillgången till småhus och det eget ägda boendet. Den främsta orsaken som jag ser det är att inte tillräckligt med mark upplåts för småhus ute i kommunerna. Även andra faktorer spelar in som rör finansiering, till exempel allt för hårda amorteringskrav och bolånetak, som sammantaget gör att allt fler faller allt längre bort från möjligheten att få leva sin bostadsdröm. OBOS boköpmodeller gör det möjligt för fler att äga sitt eget boende, och vi kommer att implementera modellerna på 20 procent av vårt bostadsutbud, säger Joakim.

Levande, gröna stadsdelar för hög trivsel och trygghet
Livet mellan husen är en prioriterad faktor när OBOS bygger trädgårdsstäder. Här ingår initiativ som värnar om trivsel och trygghet, såsom gemensamma mötesplatser, grönska, odlingsmöjligheter, lekplatser, utegym och tillvaratagande av befintlig växtlighet. Men livet mellan husen kan också handla om upplevelsen av en hel stadsdel, med kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter för vård och omsorg.

- Vi har flera fina koncept för både LSS-boende och förskola, som byggs med både stomme och fasad i trä. Koncepten är Svanenmärkta och optimerade för solceller. Vi vet att det råder brist på både förskolor och LSS-boenden i många kommuner, och vi är glada att kunna bidra med en hållbar lösning, säger Joakim.Hem ljuva hem – både i stad och på landsbygd
I en trädgårdsstad ska man kunna hitta ett boende var man än befinner sig i livet. Här ska finnas plats för den stora familjen, en- och tvåmannahushållen, den som just flyttat hemifrån och den som behöver stöd på ett äldreboende i livets senare del. Studenter, barnfamiljer och seniorer ska kunna trivas i samma stadsdel. Vidare ska en attraktiv, varierande och väl sammanhållen arkitektur säkerställas, och god kommunikation och mindre gatunätverk ska upprätthållas i största möjliga mån.

- Det vi vill skapa här är attraktiva stadsdelar, med mycket grönska där människor kan trivas under alla faser i livet. Vi tror dessutom på att trädgårdsstaden kan byggas både i stad och på landsbygd – helt enkelt där människor vill bo och leva, avslutar Joakim.

Trädgårdsstaden

utemiljö i brf ebbas trädgårdar
ett flerfamiljshus i brf ebbas trädgårdar
1 av 6

Fördelar med Trädgårdsstaden

  1. Blandad bebyggelse

  2. Blandade upplåtelseformer

  3. Livet mellan husen

  4. Bostäder för alla åldrar

  5. Miljöcertifierade och sunda kvalitetsbostäder

  6. En servicepunkt

  7. Attraktiv, varierande och väl sammanhållen arkitektur

  8. Kommunikation och goda förbindelser 

  9. Mindre slingrande gatunätverk 

kompisar har kalas i en trädgård

Referensprojekt i Tygelsjö

I Tygelsjö utanför Malmö kommer vi att bygga omkring 200 nya bostäder i flera etapper. Hem i olika storlekar och utföranden i en trivsam miljö - både bostadsrätter och äganderätter.

Följ med till området Tygelsjö