Hoppa till innehåll

OBOS vill öppna fler dörrar till bostadsmarknaden

För att fler ska få chansen att äga sin egen bostad måste även politiken ta sitt ansvar. Vi bedriver därför opinionsbildning kring en rad förslag för att sänka trösklarna till den ägda bostadsmarknaden. Målet är att fler medlemmar ska kunna köpa sin bostad.

OBOS förslag för att sänka trösklarna till det ägda boendet

  1. Inför ett statligt garanterat startlån för förstagångsköpare utifrån det färdigutredda förslag som ligger på bostadsministerns bord. Det är ett välbalanserat och kostnadseffektivt förslag som skulle göra det möjligt för cirka 400 000 förstagångsköpare över hela landet att köpa en egen bostad.

  2. Slopa det senaste amorteringskravetför att människor med medelinkomster ska kunna efterfråga bostäder. Alla regeringspartier gick till val på att förändra amorteringskravet.

  3. Inför en amorteringstrappa för unga hushåll på bostadsmarknaden. Genom att senarelägga höga amorteringskrav kan fler människor som klarar en kreditprövning och har betalningsförmåga köpa en första bostad.

  4. Inför stöd till skattesubventionerat bosparande så att fler får möjlighet att spara ihop till kontantinsatsen samtidigt som vi skapar en sund sparandekultur. OBOS vill se en fördjupad utredning om hur ett gynnat bosparande kan fylla en funktion på den svenska bostadsmarknaden, i kombination med andra åtgärder.

  5. Minska ränteskillnadsersättningen för bolån så att hushållen minskar sin ränterisk vid bunden ränta. Utred hur bankerna i stället skulle kunna få en fast kompensation som är känd i förväg, så att kunder kan ha ett belopp att ta ställning till. Förstagångsköpare betalar i regel högre ränta på sina bolån, vilket försvårar både inträde och rörlighet på bostadsmarknaden.

  6. Få bankerna att bevilja amorteringsfrihet under de första fem åren för den som köper en nyproducerad bostad. Denna möjlighet finns redan i dag men utnyttjas inte. Det stänger dörren för många som vill och kan köpa en nyproducerad bostad till fast pris.

linnea trainee

OBOS trainee lockades av OBOS Deläga

Det var bolagets samhällsansvar och det uttalade målet om att fler ska ges möjlighet att köpa en bostad som lockade Linnea Häger att söka traineetjänst på OBOS. Ett år senare är hon snart fast anställd!

Öka kunskapen om boköpsmodeller

Mer kunskap och ett tydligare regelverk krävs för att fler boköpsmodeller som till exempel OBOS Deläga ska kunna etableras i Sverige. Det slår Lisa Bergsten doktorand på KTH, och Anna Granath Hansson, Senior Research Fellow på Nordregio, fast i sin forskning om hybridmodeller.