Hållbarhet i fokus

Gasverksområdet är en del av Norra Djurgårdsstaden där ett av Stockholms större stadsutvecklingsprojekt nu pågår. Här planerar OBOS att bygga projektet Stadsljus, i ett område som präglas av hållbar stadsutveckling.

År 2040 ska Stockholm vara främst gällande omställningen till det hållbara samhället. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt där tidigare industrimark omvandlas till stad. Här kommer den växande storstaden att kunna förenas med de värden som gör Stockholm unikt: närheten till vatten och natur. Genom innovativa lösningar och kreativt arbetssätt kommer Norra Djurgårdsstaden att bli ett skyltfönster för hållbart stadsbyggande. Den nya stadsdelen erbjuder en urban miljö präglad av närhet och tillgänglighet där människor trivs. Boende och verksamma kommer att uppmuntras till egna initiativ och hållbara val i vardagen som bidrar till ökad delaktighet och minskad klimatpåverkan och resursanvändning. En blandning av bostäder, arbetsplatser och service skapar förutsättningar för att människor med olika bakgrund och i olika åldrar ska vilja bo, leva och arbeta i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsutvecklingsområdet kommer att få minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden, beläget i ett av Stockholms bästa lägen i gränslandet mellan stenstad och natur, kommer att bli en levande och vital del av innerstaden.

Fem strategier för hållbar stadsutveckling

Levande stad fokuserar på människan genom formandet av en attraktiv och levande stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden som ger underlag för hållbara transportsätt. I Norra Djurgårdsstaden skapas flexibla och robusta lösningar som bidrar till resurshushållning och minskad klimatpåverkan för att möta en föränderlig framtid. Låt naturen göra jobbet beskriver hur ekosystemen kan nyttjas för ett rikt växt- och djurliv och förmänniskors hälsa och välmående. I Norra Djurgårdsstaden stimuleras engagemang och inflytande för att skapa motivation och förankring på platsen och för att sprida kunskap och erfarenheter.

Läs mer om hållbarhetsarbetet här

Är du intresserad av Stadsljus?

Är du intresserad av Stadsljus?

Gå till projektsidan för att läsa mer om bostäderna och området. Här hittar du även kontaktuppgifter och intresseanmälan.

Jag är nyfiken och vill läsa mer!