en tjej och en kille som umgås och lagar mat i ett kök

Bra att veta om slutbesiktningen

När det närmar sig inflyttning finns en viktig milstolpe att pricka av: slutbesiktningen av ditt nya hem. Vi berättar mer om varför vi gör en sådan, och hur den går till.

Målet: noll fel

Syftet med slutbesiktningen är att säkerställa att ditt nya hem uppfyller de regler och krav som gäller för nyproduktion och att arbetet har utförts som det ska. Målet här är att göra en helhetsbedömning av huset: det ska godkännas eller inte godkännas. Innan slutbesiktningen har huset redan genomgått en noggrann kontrollbesiktning, kanske var du med på den? Om inte, ska eventuella brister som upptäckts vid det tillfället antingen ha åtgärdats direkt – eller innan slutbesiktningen.

Därför ska du vara med

När du köper en äganderätt av oss på OBOS är det ju vi som utför entreprenaden, eller bygger ditt hus, på ren svenska. Och du är beställaren av vårt arbete. Därför tycker vi det är en självklarhet att du deltar på slutbesiktningen, och är ni två om köpet – försök att komma båda två. Framförallt för att det är er chans att ställa frågor direkt till besiktningsmannen, och att själva se hur hen gör sin bedömning. Sedan får ni ju se ert nya hem i verkligheten också, bara en sådan sak…

Så går slutbesiktningen till

Slutbesiktningen leds av en opartisk besiktningsman. Besiktningsmannens uppgift är att granska ytskikt, utförande och funktioner i huset. Med funktioner menas till exempel att dörrar och fönster öppnas och stängs som de ska – däremot finns inte möjlighet att testköra utrustning som tvätt- eller diskmaskiner. Ni går igenom huset, rum för rum. Finns en vind undersöks den också. Sedan är det dags för utvändig besiktning där besiktningsmannen ser över alla ytor, fasader, anslutningar, yttertak och fönster och kollar så att allt ser korrekt ut. Efteråt går ni tillsammans igenom vad som eventuellt kvarstår eller är fel, liksom om det saknas något intyg eller liknande. Alla parter ska ha koll på läget.

Rättvis, opartisk bedömning

Slutbesiktningen sker också enligt förutbestämda regler. Besiktningsmannen är, som sagt, ett opartiskt proffs som gör sin bedömning utifrån ett antal fastställda kriterier. Till exempel ska besiktningen av målade ytor helst ske i dagsljus, på ett normalt betraktelseavstånd, och inte i släpljus (ljus rakt från sidan, som får det mesta att se ojämnt ut). Se till att följa med besiktningsmannen runt, och ställa frågor – här finns massor att lära sig om ditt nya hem.

Vad är ett fel, egentligen?

Generellt definieras ett fel som något som avviker från det som är överenskommet mellan parterna, alltså beställaren och entreprenören. Här finns toleranser att röra sig inom, exempelvis ytstrukturen på målningsarbete eller minimikrav på höjdskillnad för fall mot golvbrunn. Ett fel eller en skada får dock inte påverka funktion, om en dörr till exempel inte går att stänga för att den tar i karmen anses detta vara ett fel. Om besiktningsmannen upptäcker något fel under slutbesiktningen bestäms vilket belopp du som kund har rätt att hålla inne med tills felet är avhjälpt. Beloppet ska betalas först när entreprenören, alltså vi på OBOS, har åtgärdat felet. När huset blir godkänt lämnas ansvaret över till dig som kund.

Vad händer sedan?

Från slutbesiktningsdatum har du sex månader på dig att kontakta oss angående fel och brister som du anser inte upptäckts under slutbesiktningen. Och fel som inträffar efter att du flyttat in kan du reklamera under två år från datumet för slutbesiktningen. Felanmälan gör du på obos.se/felanmalan. När du anmäler fel till OBOS gör vi först en bedömning av om det är ett fel vi är skyldiga att åtgärda, och om så är fallet, om felet ska fixas direkt eller i samband med nästa besiktning. För när du bott i ditt nya hem i närmare två år får du möjlighet till ytterligare en besiktning: garantibesiktningen, med åtgärder av eventuella anmärkningar, den bekostas av dig som husägare. Det ska vara tryggt att köpa hus av oss på OBOS.

Vett och etikett på besiktningsdagen

Avslutningsvis listar vi några bra saker att tänka på, så att slutbesiktningen blir så bra som möjligt för alla inblandade. Varmt välkommen!

  • Här är besiktningen i fokus, det finns oftast inte tid att mäta för gardiner och liknande. Kundansvarig berättar närmare vad som gäller i din inbjudan.
  • Missa inte att ställa frågor direkt till besiktningsmannen, det är så mycket lättare att reda ut frågeställningar kring bedömningen där och då.
  • Det här är ett typiskt vuxenevent. Mammor och pappor kan behöva fullt fokus för att hänga med, så barnen har det bättre på annat håll.