Skrattandes män på möte

Vem är det som bestämmer?

Bostadsrättsföreningen styrs av en styrelse som väljs, och kan röstas bort, på föreningsstämman (föreningens årsmöte). Vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens specificeras i bostadsrättsföreningens stadgar. Enkelt uttryckt bestämmer du som bostadsrättshavare oftast över din bostad och eventuell tomt som tillhör den, medan föreningen bestämmer över huset i stort. Men om du vill göra större ändringar som på något sätt påverkar bostadens konstruktion, el/VA med mera, måste du ha styrelsens tillstånd.

Styrelsen eller stämman

Vem som har sista ordet beror på vad frågan gäller. Vissa beslut tas av bostadsrättsföreningens styrelse medan andra frågor måste avgöras av föreningsstämman där alla medlemmar har rösträtt. Exakt vad som gäller i din förening regleras i stadgarna.

Stadgar och lagar

Bostadsrättsföreningens stadgar är ett regelverk för medlemmarnas gemensamma intressen. Om det uppstår osäkerhet kring en viss fråga i huset kan stadgarna oftast lösa problemet. Det finns också lagar och förordningar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bland annat bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.